Masterprogram, 2-årig

Medievitenskap

– Studiets oppbygning

Masterprogram medievitenskap er bygd opp som et heltidsstudium på 120 studiepoeng (sp) over to år.

Denne siden gjelder for studenter tatt opp til master i medievitenskap studieåret 2015/2016.

Se nettsidene til det nye masterprogrammet i film- og medievitenskap for oppdatert informasjon


1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
KM3010 Vitenskapsteori og forskningsdesign 15
KM3011 Visuell kultur 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
MV3013 Fordypningsemne 1 15
MV3014 Fordypningsemne 2 7,5
Flere valg Eksperter i team (kan erstattes med Humanister i praksis). 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
MV3090 Masteroppgave i medievitenskap 60
Tue, 11 Apr 2017 12:58:46 +0200