Masterprogram, 2-årig

Medievitenskap

– Om studiet

Masterprogram medievitenskap hadde siste opptak høst 2015.

Se nettsidene til masterprogrammet i film- og medievitenskap for oppdatert informasjon

Nettbrett som kamera - Foto: Bård Ivar Basmo for HF, NTNUHar du lyst til å fordype deg i den audiovisuelle og interaktive mediekulturen? Lære mer om forholdet mellom bilde, lyd og tekst? Utforske sammenhenger mellom medier, kunst og makt? Kanskje du ser for deg en karriere der du trenger både kjennskap til medienes virkemidler og evne til selvstendig prosjektarbeid? Da bør du lese mer om vårt masterprogram i medievitenskap!

Masterprogrammet i medievitenskap fokuserer på visuelle og audiovisuelle medieuttrykk, og deres kulturelle estetikk og kontekst. Studiet setter visuelle medier og medieteknologi i et aktuelt søkelys, har den hensikt å utvikle dine kunnskaper om medieuttrykkenes mangfoldige virkeområder.

Den visuelle kulturens historie, utvikling ogutbredelse er sentrale temaer for studiet. Gjennom relevante forskningsmetoder og teorier vil du bli gitt verktøyene du trenger for å kunne identifisere, forske på og forstå nye mediekulturelle fenomener, og drive faglig utviklingsarbeid. Du vil også lære hvordan du kritisk bedømmer kilder og hvordan du strukturerer og formulerer dem til faglige argumenter i egen tekst. Gjennom masteroppgaven vil du lære å planlegge og å gjennomføre et større selvstendig og avgrenset prosjekt. Masteroppgaven gir deg mulighet til å velge hvilket felt du vil fordype deg i innenfor medievitenskap, som for eksempel foto, film, aviser, radio, reklame sosiale medier eller medieteknologi.

Studiet er toårig. Det første året består av obligatoriske emner som utruster deg med relevante kunnskaper og ferdigheter for gjennomføring av masteroppgaveprosjekt. Masteroppgaven ferdigstilles i løpet av det andre året. Les mer om masteroppgaven og se eksempler på tidligere prosjekter her.

 

 

Tue, 11 Apr 2017 13:01:57 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Varighet: 2 år
Adgangsbegrensning: Ja
Søknad: Søknadsweb

Institutt:
Institutt for kunst- og medievitenskap
Fakultet:
Det humanistiske fakulte

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. april

Gyldighet: Informasjonen om studieprogrammet er gyldig for studieåret 2015/2016.