Nytt fra 2016:

Masterstudiene i filmvitenskap og medievitenskap blir fra høsten 2016 slått sammen til ett felles masterstudium i film- og medievitenskap. Du kan velge studieretning og spesialisering i enten film eller medier.

Se nettsidene til master i film og medievitenskap


Masterprogram medievitenskap

Jobbmuligheter

Studier i medievitenskap kvalifiserer for en lang rekke yrker, både i privat og offentlig sektor, der kunnskap om og kritisk forståelse for medienes virke er relevant, som for eksempel

  • journalistikk
  • kultur- og informasjonsformidling
  • ulike oppgaver innenfor kultursektoren
  • offentlig og privat administrasjon
  • undervisningssektoren
  • forskning