Medievitenskap, master

Master, toårig

Medievitenskap, master

Illustrasjonsfoto - medievitenskap - filmvisning

Nytt 2016 MFILM/MMVIT - Krysspublisert

Nytt fra 2016:

Masterstudiene i filmvitenskap og medievitenskap blir fra høsten 2016 slått sammen til ett felles masterstudium i film- og medievitenskap. Du kan velge studieretning og spesialisering i enten film eller medier.

Se nettsidene til master i film og medievitenskap


Om studieprogrammet MMVIT (forside)

Om masterstudiet i medievitenskap

Har du lyst til å fordype deg i den audiovisuelle og interaktive mediekulturen? Lære mer om forholdet mellom bilde, lyd og tekst? Utforske sammenhenger mellom medier, kunst og makt? Kanskje du ser for deg en karriere der du trenger både kjennskap til medienes virkemidler og evne til selvstendig prosjektarbeid? Da er masterprogrammet i medievitenskap noe for deg!


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i medievitenskap er fullført bachelorgrad i medievitenskap eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Studier i medievitenskap kvalifiserer til en lang rekke yrker der kunnskap om og kritisk forståelse for medienes virke er relevant. Eksempelvis innenfor journalistikk, informasjonsformidling, ulike oppgaver i kultursektoren, offentlig og privat administrasjon og undervisningssektoren, samt forskning.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: ikm-studier@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3.

15 mar 2016

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Varighet: 2 år
Adgangsbegrensning: Ja
Søknad: Søknadsweb

Institutt:
Institutt for kunst- og medievitenskap
Fakultet:
Det humanistiske fakulte

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. april

Gyldighet: Informasjonen om studieprogrammet er gyldig for studieåret 2015/2016.