Musikkvitenskap

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Musikkvitenskap

– Studiets oppbygning

Masterprogram musikkvitenskap er bygd opp som et heltidsstudium på 120 studiepoeng (sp) over to år.

informasjonens gyldighet MMUSV studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Velg studieretning MMUSV

Velg studieretning for å se studiets oppbygning:

Studiets oppbygning

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
MUSV3004 Musikkvitenskapelig teori og metode 7,5
MUSV3005 Hovedinstrument og vokal praksis (del 1 av 2) 7,5
Flere valg MUSV3001 Komposisjon og analyse eller to fordypningsemner i musikkvitenskap 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
Flere valg Eksperter i team 7,5
MUSV3005 Hovedinstrument og vokal praksis (del 2 av 2) 7,5
MUSV31XX To fordypningsemner i musikkvitenskap 15

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
MUSV3006 Masteroppgave i musikkvitenskap 60

 

NB! Studenter med utøvende utdanning gis ikke undervisning i praktiske disipliner. Disse studentene må erstatte emnet MUSV3005 Hovedinstrument og vokal praksis med emner i MUSV31XX-serien.

Der det er valgemner i et semester velges disse fra musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk i samråd med veileder og Institutt for musikk.

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
MUSV3001 Komposisjon og analyse 15
MUSV3118 Kompositoriske formstrategier A 7,5
Flere valg Valgemne velges i samarbeid med veileder 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
MUSV3016 Masteroppgave i komposisjon (del 1 av 3) 7,5
MUSV3018 Kompositoriske formstrategier B 7,5
Flere valg Eksperter i team 7,5
Flere valg Valgemne velges i samarbeid med veileder 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
MUSV3016 Masteroppgave i komposisjon (del 2 av 3) 22,5
Flere valg Valgemne velges i samarbeid med veileder 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
MUSV3016 Masteroppgave i komposisjon (del 3 av 3) 30

Dato for toggler - MMUSV

30 mai 2019

Studiehåndbok og pensum