Master, 2-årig

Utøvende musikk – master

– Studiets oppbygning

Masterprogram utøvende musikk er bygd opp som et heltidsstudium på 120 studiepoeng (sp) over to år. Det er to alternative studier på master i utøvende musikk.


Velg studiealternativ for å se studiets oppbygning:

Utøvende musikk

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
MUSP4703 Utøverpsykologi 7,5
MUSP4714 Refleksjon rundt musikalsk praksis 7,5
MUSP4740 Kunstnerisk utvikling (del 1 av 2) 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
MUSP4740 Kunstnerisk utvikling (del 2 av 2) 15
MUSP4745 Entreprenørskap for musikere 7,5
Flere valg Eksperter i team 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
Flere valg Valgemner (valg må vurderes faglig) 15
Flere valg Kunstnerisk fordypning eller Kunstnerisk/Vitenskapelig fordypning (del 1 av 2) 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
Flere valg Kunstnerisk fordypning eller Kunstnerisk/Vitenskapelig fordypning (del 2 av 2) 30

European Jazz Master - EUJAM

Institutt for musikk ved NTNU har inngått en avtale med konservatoriene i Paris, Amsterdam, Berlin og København om en egen masterstudieretning for jazzutøvere. Programmet innebærer mobilitet og faglig utveksling av studenter og fagpersoner mellom de ulike institusjonene. Hver institusjon tar opp to studenter hvert år. Prøvespill skjer i hovedsak samtidig med opptaket til det ordinære masterstudiet.

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
MUSP4731 Kunstnerisk fordypning - internasjonal variant (del 1 av 2) 15
MUSP4703 Utøverpsykologi 7,5
MUSP4714 Refleksjon rundt musikalsk praksis 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
Utveksling Utenlandsopphold ved samarbeidsinstitusjon 30

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
Utveksling Utenlandsopphold ved samarbeidsinstitusjon 30

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
MUSP4731 Kunstnerisk fordypning - internasjonal variant (del 2 av 2) 15
MUSP4717 Friimprovisasjon 7,5
MUSP4745 Entreprenørskap for musikere 7,5

Fri, 22 May 2015 15:18:18 +0200