Masterprogram 2-årig

Colour in Informatics and Media Technology


All undervisning i dette studiet foregår på engelsk.

Colour in Informatics and Media Technology er et 2-årig masterprogram.

NTNU tilbyr i tillegg til CIMET flere utdanninger innenfor informatikk både i Trondheim og Gjøvik

Mastergraden CIMET tilbys i samarbeid med University Jean Monnet, University of Granada og University of Eastern Finland, og kvalitetssikres gjennom EUs prestisjetunge Erasmus Mundus og Erasmus+ program.

Studiet er teknologisk og tverrfaglig og gir en attraktiv teoretisk og anvendt kompetanse innen fargebildeteknologi. Områder som fargebildeteknologi, spektral avbildning og medieteknologi er under rask utvikling og blir stadig viktigere i fremtidens informasjons- og kommunikasjonsteknologiske samfunn og krever spesialkompetanse.

I første semester undervises basisfag som ligger til grunn for senere spesialiseringer. Andre semester går inn i tematikker innenfor fargebildeteknologi. De to første semestrene foregår i Spania og Frankrike. I tredje semester velger man mellom spesialisering innen spektral avbildning i Joensuu, Finland eller innen medieteknologi på Gjøvik. Masteroppgaven i fjerde semester kan enten gjennomføres hos en av partnerne eller i et eksternt forsknings- eller industrimiljø.

Emnene undervises på engelsk og gjennomføres på heltid med 120 studiepoeng fordelt på fire semestre. Studentene vil bli tildelt en dobbel (eller trippel) grad på masternivå (Master of Science) fra de samarbeidende universitetene . Det er mulig å søke på svært gode stipendordninger gjennom EUs Erasmus Mundus program. Opptaket vil bli basert på en bred vurdering av faglig kompetanse basert på gjennomført bachelorgrad innen informatikk, fysikk eller matematikk (eller tilsvarende).

Undervisning på engelsk

All undervisning på Master i Colour in Informatics and Media Technology foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider

 

Fakta

Gradsnavn: Master in Applied Computer Science
Studieprogramkode: MMT-CIMET
Undervisningsspråk: Engelsk
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Sted: Gjøvik, Granada, Saint-Etienne, Joensuu

Mer informasjon: CIMET-program