Film- og videoproduksjon

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Film- og videoproduksjon

– Studiets oppbygning

informasjonens gyldighet MMPROD studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning MMPROD

Masterprogram film- og videoproduksjon er bygd opp som et heltidsstudium på 120 studiepoeng (sp) over to år.

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
FM3000 Vitenskapsteori og forskningsdesign 7,5
FVP3002 Posisjoner i filmvitenskap 7,5
FVP3006 Lyddesign 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
FM3002  eller FM3003 Aktuelt forskningsbasert emne 1 eller Aktuelt forskningsbasert emne 2

15

FVP3003 Produksjonsforberedende emne 7,5
FVP3005 Audiovisuell bransje 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
FVP3090 Masteroppgave i film- og videoproduksjon 60

 

Studiehåndbok og pensum