Master, Film- og videoproduksjon

Aktuelle masterveiledere


"Med lydens rolle i audiovisuelle uttrykk som spesialfelt"

Navn: Førsteamanuensis og instituttnestleder Asbjørn Tiller

Fagområde: Film- og videoproduksjon


Hvorfor bør studenter ta en master i ditt fagfelt?

Studenter bør ta en master innen Film- og videoproduksjon ved NTNU, fordi det gir en unik mulighet både for å jobbe med større filmproduksjoner samtidig som man gis mulighet til å fordype seg teoretisk innen et filmfaglig felt. Noen velger å skrive ut fra hvilke fagposisjoner man har i sin masterproduksjon, mens andre velger helt egenvalgte tematikker. Slik sett er et masterstudium i Film- og videoproduksjon unikt i norsk sammenheng, og studentene kommer ut med en ballast det er vanskelig å finne andre steder. Gjennom masterstudiet kommer man også i god kontakt med det øvrige filmmiljøet i regionen.

I hvilke faglige retninger veileder du masterstudenter? Har du noen eksempler på oppgaver du har veiledet i det siste?

Masterstudiet er en unik mulighet til å jobbe med større filmprosjekt og samtidig fordype seg teoretisk innen filmfaglige felt.

Jeg veileder i hovedsak de teoretiske delene ved dette masterstudiet. I tillegg veileder jeg også innen flere andre områder på instituttet, som filmvitenskap og medievitenskap. Mitt spesialfelt er lydens rolle i audiovisuelle uttrykk, og jeg veiler også innen dette feltet i de praktiske produksjonene ved film- og videoproduksjon. Noen eksempler på oppgaver innen den teoretiske delen av film- og videoproduksjon er:

  • Omgivelseslyd som ledemotiv (Eli Nygård, 2016)​
  • Do you hear the people sing – Hvordan Adapsjon av Les Miserables endrer uttrykket i musikalen (Siv Helene Aas Grumheden, 2016)
  • Lyd i animasjon – Lyddesign i amerikansk, japansk og fransk animasjonsfilm (Stine Malén Lund, 2016)
  • Et spor av fortiden – filmatisk gjenskaping av tidligere epoker (Markus Dahlslett, 2015)
  • Klipp som følelsesskapende virkemiddel (Ida Larsen, 2014)
  • Mengaloth og amatørfilmens lydestetikk (Vegard Ottervik, 2010)

Hvorfor synes du det er interessant å veilede masterstudenter?

Gjennom masterstudiet har studentene virkelig mulighet til å gå i dybden på enkeltproblematikker og i produksjoner. Det er utrolig spennende å følge prosessen der studentene virkelig modnes i studieløpet. Det er i tillegg ofte svært lærerikt også for meg som veileder.


"I en masterstudie får studenten erfaring med større og mer ambisiøse filmprosjekt"

Navn: Svein Høier, førsteamanuensis

Fagområde: Film- og videoproduksjon


 Hvorfor bør studenter ta en master i ditt fagfelt?

Master i film- og videoproduksjon ved NTNU gir større muligheter for fordypning enn studier på lavere nivå. På praktisk side får studentene erfaring med større og mer ambisiøse produksjoner enn tidligere, og på teoretisk side bygges det modning og selvstendighet gjennom lengre jobbing med egenvalgte tema.  

 I hvilke faglige retninger veileder du masterstudenter? Har du noen eksempler på oppgaver du har veiledet i det siste?

Veiledningsprosessen kan ofte være krevende, men er også inspirerende og alltid lærerik for min del.  ​

Jeg er en av flere som veileder masterstudentene i deres film- og videoproduksjoner, både når det gjelder manus og forarbeid, opptak og etterarbeid. Studentene velger selv sine masterprosjekter, og i det siste har jeg vært en av flere veiledere som har bidratt på ganske forskjellige master-produksjoner:

-       «Noe som skjedde på jobben» (Vidar T. Aune m.fl. 2017) En kort fiksjonsfilm om en helt spesiell dag på jobben.

-       «Nocturne» (Erik Paulsen m.fl. 2016) er en spillefilm om en ung komponist som ofrer alt for kunsten.

-       «Trace» (Markus Dahlslett  m.fl. 2015) er en novellefilm som har sin handling i vikingtiden.

-       «Fra sverdslag til plogskjær» (Josef Ottersen m.fl. 2015) er en lengre dokumentar om fredsprosessen i Columbia.

-       «Utburd» (Astrid Torvaldsen m.fl. 2014) er en spillefilm om en uhyggelig hyttetur.

​Hvorfor synes du det er interessant å veilede masterstudenter?

Masterstudenter gjennomgår ofte en voldsom faglig vekst gjennom masterens to påbyggingsår, og det er interessant ­og morsomt å følge studentene gjennom denne prosessen. Veiledningsprosessen kan ofte være krevende, men er også inspirerende og alltid lærerik for min del.  ​