Film- og videoproduksjon

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Film- og videoproduksjon

– Masteroppgaven

Masteroppgaven er todelt og inneholder normalt en mindre avhandling på 40-60 sider, og en medieproduksjon. Avhandlingen skal vise at du kan arbeide selvstendig og vitenskapelig innenfor fagområdet, og medieproduksjonen skal vise at du behersker et mer omfattende produksjonsformat. Normalt vil tema for den teoretiske delen være knyttet til produksjonsdelen.

Innen 15. november skal du ha levert inn en kort skisse til masteroppgaven (1 - 2 sider), som bør inneholde følgende en foreløpig problemstilling/tema og en foreløpig framdriftsplan. På grunnlag av denne skissen og møter med faglærere, godkjenner instituttet din plan for masteroppgaven og tildeler studenten veileder. Det skrives masteravtale mellom deg og instituttet i løpet av første studiesemester. Denne leveres senest 15. september.

I tillegg til arbeidet med oppgaven og produksjonen og den individuelle veiledningen du får i den forbindelse, skal du også delta på et oppgave-/veiledningsseminar der du legger fram disposisjon for oppgaven og et kapittelutkast.

Et produksjonsforberedende emne fokuserer spesielt på spørsmål knyttet til forarbeide og research og skal gi deg innsikt i den produksjonsforberedende fasen.

I sluttvurderingen av masteroppgaven gis oppgaven og videoproduksjonen separate karakterer. De to delene vektes likt og justeres gjennom muntlig prøve. Den muntlige prøven består av en drøfting av masterarbeidet med sensoratet med varighet på minst 60 minutter. Ved stryk må alle delvurderinger og muntlig justerende eksamen tas på nytt.

Eksempler på masteroppgaver i film- og videoproduksjon:

  • Overspill på film. Ikke til å overse? Overspill i et kognitivt-økologisk og skuespillerteknisk perspektiv.
  • Brokeback Mountain – fra kortfiksjon til episk fortelling. Om fortolkning og forståelse i filmatisering av novellen Brokeback Mountain.
  • Tilordning av informasjon i film. En studie av Memento og egne erfaringer.
  • Tilskuerens opplevelse av kamerastrategi. En studie i kameraets fortellerstemme og hvordan drøm kan fremstilles på film.

Aktuelle masterveiledere overskrift

Aktuelle masterveiledere

Ressurspublisering

Veileder masterstudentene i deres film- og videoproduksjoner

Veileder masterstudentene i deres film- og videoproduksjoner Navn: Svein Høier Fagområde: Førsteamanuensis i film- og videoproduksjon I en masterstudie får studenten...

Med lydens rolle i audiovisuelle uttrykk som spesialfelt

Med lydens rolle i audiovisuelle uttrykk som spesialfelt Navn: Asbjørn Tiller Fagområde: Førsteamanuensis i film- og videoproduksjon Gjennom masterstudiet får man god...

Skrive oppgave i samarbeid med arbeidsliv?

Skrive oppgave i samarbeid med arbeidsliv?

NTNU Bridge formidler oppgaver som skrives i samarbeid med aktører utenfor NTNU.

Logo, NTNU Bridge