Film- og videoproduksjon

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Film- og videoproduksjon

– Jobbmuligheter

Generelt sett er praktisk-teoretisk medie - og film kompetanse etterspurt.

Den kompetansen fagtilbudet gir vil være relevant innenfor en lang rekke yrkessammenhenger, ikke bare i forbindelse med ulike typer medieproduksjon, men også innenfor undervisningssektoren, kultursektoren, informasjonsformidling, reklame og journalistikk.

Masterstudiet kan gi studenten mulighet til fordypning innen ett fagfelt som f.eks regi, produksjon, foto eller lyd gjennom en blanding av praktiske og teoretiske studier. Masteroppgaven består av 50% produksjon og 50% teoretisk masteroppgave. 

Flere studenter som er utdannet ved masterstudiet har gått videre til å jobbe i den profesjonelle filmbransjen. Gjennom praktisk og teoretisk fordypning kan studentene utforske et fagfelt innen film - og videoproduksjon. Studiet gir en god basis for et mer fagspesialisert arbeid innen film-  og mediebransjen. Studiet kan også gi et utgangspunkt for videre profesjonsstudier eller praktisk- teoretiske film- og fjernsynsstudier. 

Mastergraden i film- og videoproduksjon kvalifiserer til opptak til forskerutdanning på doktorgradsnivå (ph.d.).

Møt tidligere studenter MMPROD jobbmuligheter

Møt våre tidligere studenter

Ressurspublisering

Lydtekniker

Navn: Eli Nygård

Arbeidssted: Frilans

Utdanning: 

  • Mastergrad i film- og videoproduksjon
  • Bachelorgrad i film- og videoproduksjon

Utdanningen ga meg kjennskap til andre fagfunksjoner enn bare min egen, deres behov og hvordan de jobber på.

Grafisk designer

Navn: Vidar Aune

Arbeidssted: Frilans

Utdanning: 

Det beste med jobben er kreative arbeidsoppgaver med spennende prosjekt, flotte kunderelasjoner og gode muligheter for nettverksbygging og varierte arbeidsdager.

Ville jobbe med fortellinger

Navn: Tiger Garté

Utdanning:

Jobber nå som: Forlagssjef og redaktør i Tigerforlaget. I tillegg forfatter på Tiden Norsk Forlag og Gresvik Forlag.

Masteroppgaven spisset kompetansen innen filmmanus

Navn: Per Ole Aabakken

Utdanning:

Arbeidsted: Manusforfatter og regissør i Headspin Productions

Nå bruker jeg ofte evnen jeg utviklet i studiet mitt som er det å søke opp og ta inn mengder informasjon, dra ut essensen og sette det i system. I tillegg lærte jeg mye om struktur og historiefortelling.

Suksess i knalltøff bransje

Navn: Tonje Hessen Schei

Utdanning:

Arbeider som: Regissør og produsent. Grunnlegger og sjef for selskapet Ground production.

Jeg har vært besatt av å fortelle historier som jeg mener er viktig å sette fokus på

Valgte mastergrad for å få regissere spillefilm

Navn: Astrid Thorvaldsen

Utdanning:

Arbeidsted: Daglig leder og kreativt ansvarlig i produksjonsselskapet Ninjafilm.

Det ble en svært bratt læringskurve da jeg ble en del av produksjonsteamet i filmen Utburd. Hele klassen fikk følge spillefilmprosessen fra idé til ferdig film.

KRYSSPUBLISERT fra BALIT om HF-karriere - IKKE RØR

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.