Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8–13

– Studieveiledning

Trenger du mer informasjon?

Den femårige lektorutdanningen i samfunnsfag er et tverrfaglig studium og det er derfor flere mulige innfallsvinkler til studieveiledning. Trenger du mer informasjon bør du først avklare om du har et spørsmål om undervisningsfagene eller til lærerutdanningen som profesjonsutdanning. For spørsmål om undervisningsfagene kan du kontakte studieveileder ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. For spørsmål mer rettet mot det å bli lærer kan du kontakte Institutt for lærerutdanning.

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd for utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene