Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8–13

– Om lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8–13

Har du lurt på hvordan vi mennesker påvirker hverandre? Eller hvordan politiske institusjoner påvirker hverdagen din? Velger du femårig lektorutdanning i samfunnsfag, får du muligheten til å finne svar på slike spørsmål samtidig som du lærer hvordan du kan formidle nysgjerrigheten og kunnskapen din videre.

Lektorutdanning i samfunnsfag er et studieprogram som kombinerer lærerutdanning og mastergradsutdanning i sosiologi eller statsvitenskap. Programmet gir deg undervisningskompetanse i to fag, hvor det ene skal være enten statsvitenskap eller sosiologi. Det andre undervisningsfaget velger du fra en rekke anbefalte fag. Masteroppgaven skriver du innen ett av samfunnsfagene sosiologi eller statsvitenskap.

Sosiologi er studiet av mønstrene og prosessene i samfunnslivet. Det handler om hvordan mennesker påvirker hverandre, og hvordan de former de små og store fellesskapene de tilhører. Statsvitenskap er studiet av politisk virksomhet i og mellom samfunn. Faget har et fokus på de politiske institusjonenes rolle på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå og på enkeltpersoners og gruppers politiske atferd.

Med denne utdanningen blir du kvalifisert til lektorstilling i skolen.