Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

– Studiemiljø


I den femårige lektorutdanningen vil du møte dine medstudenter i mange ulike læringsmiljø. Fagstudiene vil noen ganger bære preg av tradisjonelle undervisningsmetoder med forelesninger i store auditorier, men vil også involvere for eksempel laboratoriearbeid og faglige prosjekter under veiledning. I de praktisk-pedagogiske elementene av utdanningen vil du også oppleve klassefølelse gjennom seminarundervisning og liknende.

Du vil gjennom praksisperiodene få et direkte innblikk i hvordan det er å være lærer i skolen i dag. Du vil møte virkelige elever med virkelige utfordringer. Praksis, og også studiet for øvrig, fokuserer sterkt på veiledning som hjelpemiddel i læringsprosessene. Deler av lærerutdanningen består også av studentstyrte seminarer hvor den enkeltes bidrag betyr mye for egen læringsprosess.

Ut over det rent faglige, er vi opptatt av sosial aktivitet på våre studier, både under og etter studietiden. Studentene arrangerer jevnlig sammenkomster gjennom hele studiet og er dermed bidragsytere til egen velferd. Faglærere og ansatte deltar, og er også bidragsytere på disse arrangementene. Linjeforeningen heter Spanskrøret

NTNU ønsker at alle studenter skal få muligheten til å være med i et nettverk som gir muligheter til oppfølging også etter studiene. Dette kalles alumni-organisasjoner som vel egentlig best kan beskrives som en arena for meningsutveksling etter at studietiden er slutt. Vi ønsker å følge opp dette både ved å legge til rette for aktivitet via internett, og også stille opp på aktiviteter utenfor de digitale kanalene.

02 jan 2020

Lektorstudenten forteller

Lektorstudenten forteller


Ressurspublisering

– NTNU er «the place to be» hvis du vil studere realfag og teknologi


Masterprogram 5-årig, Trondheim

– NTNU er «the place to be» hvis du vil studere realfag og teknologi


Navn: Madeleine Lorås
Studieprogram: Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13...

Unikt studentliv på eksotiske Svalbard


Masterprogram 5-årig, Trondheim

Unikt studentliv på eksotiske Svalbard


Navn: Ingvild Håvarstein Eldøy
Studieprogram: Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

Jeg valgte å...

Lektorutdanning i realfag: Margret Osk Vidisdottir


Masterprogram 5-årig

Lektorutdanning i realfag: Margret Osk Vidisdottir


Navn: Margret Osk Vidisdottir
Studieprogram: Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

–...

Krysspublisert artikkel - ikke rør - Studiemiljø - SU

Studiemiljø

Deling - NTNU neste stopp på Facebook

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent

Skole og lærer i sosiale medier

Lurer du på hvordan studenthverdagen ser ut for lærerstudentene?

Instagram-logo.Lærerstudentene på Instagram

Du kan spørre studentambassadørene om hvordan det er å være lærerstudent. Studentambassadørene er et bindeledd mellom studentene og studiet, og jobber med å vise fram studietilbudet og studiehverdagen

Er du nysgjerrig på temaet skole og lærer?

 Facebook-logo. NTNU skole og lærer