Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

– Læringsutbytte


Lektorstudenter i gruppearbeid

Forslagene, rådene og kravene som står her bygger på læringsmålene for studiet. Kravene vi stiller til deg, og valgene du tar, skal bygge opp om disse målene. Det kan derfor være nyttig å ta en kikk på dem en gang i blant. Klikk på lenkene nedenfor for å få frem de felles læringsmålene for hele studieprogrammet og de mer spesifikke læringsmålene for studieretningen din.