Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

– Jobbmuligheter


Lektorutdanningen i realfag kvalifiserer for arbeid i ungdomsskole og videregående skole (trinn 8–13). Din fagbakgrunn er avgjørende for hvor det er størst muligheter for å få lærerjobb.

Gjennom lærerutdanningen vil du blant annet utvikle din didaktiske kompetanse. Didaktikkens kjerneområder er hva skal en lære, hvordan kan en lære og hvorfor skal en lære. Dette betyr at du får innsikt i å:

  • analysere forutsetninger og behov for at mennesker skal kunne lære
  • kunne legge til rette for at mennesker skal lære å lære
  • kunne velge og grunngi læringsinnhold og arbeidsmåter som stimulerer til læring
  • kunne formidle lærestoff på en motiverende måte
  • kunne bruke vurderingsformer som fremmer læring

Denne kompetansen er ikke nyttig bare i læreryrket. Flere bransjer etterspør personer med denne kompetansen. Mange journalister i aviser, tidsskrifter, radio, tv og andre media har lærerutdanning som sin viktigste formelle utdanning. Mange ansatte innen forlagsbransjen har også denne utdanningen. I tillegg er ulike typer informasjonsstillinger i både det private og offentlige næringsliv relevant for personer med en slik utdanning. I år 2000 var det ca. 10 000 personer i Norge som var lærerutdannet med praktisk-pedagogisk utdanning som arbeidet i stillinger utenfor skoleverket.

Samtidig gir lektorutdanningen i realfag deg en meget solid realfagskompetanse. Vi legger vekt på at denne kompetansen skal inneholde både teoretiske og teknologiske perspektiver ved faget. Denne bakgrunnen har gjort mange kandidater fra utdanningen ettertraktet i yrker som krever fordypning i et realfag.


Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Arbeidsgiveren og arbeidstakeren forteller

Arbeidsgiveren og arbeidstakeren forteller


Ressurspublisering

Jobb som lektor: Tore Ismanto Hofstad

Jobb som lektor: Tore Ismanto Hofstad - Dette kan jeg holde på med resten av livet! Studieprogram: Praktisk-pedagogisk utdanning Arbeidssted: Strinda videregående skole Navn:...

Arbeidsgiveren: Trond Hofstad

Masterprogram 5-årig, Trondheim Arbeidsgiveren: Trond Hofstad Arbeidssted: Strinda videregående skole Navn: Trond Hofstad - Trond Hofstad er rektor på Strinda...