Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

– Jobbmuligheter

Lektorutdanningen i realfag kvalifiserer for arbeid i ungdomsskole og videregående skole (trinn 8–13). Din fagbakgrunn er avgjørende for hvor det er størst muligheter for å få lærerjobb.

Gjennom lærerutdanningen vil du blant annet utvikle din didaktiske kompetanse. Didaktikkens kjerneområder er hva skal en lære, hvordan kan en lære og hvorfor skal en lære. Dette betyr at du får innsikt i å:

  • analysere forutsetninger og behov for at mennesker skal kunne lære
  • kunne legge til rette for at mennesker skal lære å lære
  • kunne velge og grunngi læringsinnhold og arbeidsmåter som stimulerer til læring
  • kunne formidle lærestoff på en motiverende måte
  • kunne bruke vurderingsformer som fremmer læring

Denne kompetansen er ikke nyttig bare i læreryrket. Flere bransjer etterspør personer med denne kompetansen. Mange journalister i aviser, tidsskrifter, radio, tv og andre media har lærerutdanning som sin viktigste formelle utdanning. Mange ansatte innen forlagsbransjen har også denne utdanningen. I tillegg er ulike typer informasjonsstillinger i både det private og offentlige næringsliv relevant for personer med en slik utdanning. I år 2000 var det ca. 10 000 personer i Norge som var lærerutdannet med praktisk-pedagogisk utdanning som arbeidet i stillinger utenfor skoleverket.

Samtidig gir lektorutdanningen i realfag deg en meget solid realfagskompetanse. Vi legger vekt på at denne kompetansen skal inneholde både teoretiske og teknologiske perspektiver ved faget. Denne bakgrunnen har gjort mange kandidater fra utdanningen ettertraktet i yrker som krever fordypning i et realfag.


Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Jobbskygge

Jobbskygge – en dags praksis i arbeidslivet.


Arbeidsgiveren og arbeidstakeren forteller


Arbeidsgiveren: Trond Hofstad

Arbeidssted: Strinda videregående skole
Navn: Trond Hofstad

- Trond Hofstad er rektor på Strinda videregående skole i Trondheim. Han har ansvar for 200 ansatte og 1100 elever, og han tar hvert år imot mellom 40 og 50 lektorstudenter fra NTNU som skal ha praksisplass.

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Arbeidsgiveren: Trond Hofstad

Arbeidssted: Strinda videregående skole
Navn: Trond Hofstad

- Trond Hofstad er rektor på Strinda videregående skole i Trondheim. Han har ansvar for 200 ansatte og 1100 elever, og han tar hvert år imot mellom 40 og 50 lektorstudenter fra NTNU som skal ha praksisplass.

Profilbilde Trond Hofstad

Hva kjennetegner lærere fra NTNUs femårige lektorutdanning?

Dette er lærere med tydelig bevissthet omkring kombinasjonen dybdekunnskap på fag + pedagogikk. Vi ser at egenskaper som nysgjerrighet og kreativitet innen et fagfelt utvikles på en annen måte når utdanningen fra starten av er lagt opp for at studentene skal ende opp i klasserommet. Dette er faktisk en markant forskjell fra andre og tidligere modeller. I tillegg tror jeg det er en styrke at studentene gjennom sin undervisningspraksis får testet underveis i studiet om de trives som lærere.

Hva gjør en lektorstudent i sin undervisningspraksis?

Studentene skal gjennom mange praksisperioder. Det første året følger de en lærer i ett eller to fag, og observerer denne i arbeid. De skal også bli kjent med skolens struktur og måten vi organiserer hverdagen på. I år to observerer de fortsatt, men får også en rolle som lærerassistent. Så kommer tredje års praksisperiode, og da er det seks uker med ansvar for undervisningen. Studentene har en veileder de kan støtte seg til, men de skal selv planlegge og gjennomføre all undervisning. Det fjerde året utvides praksisperioden til åtte uker.

Hvilke kvaliteter ser dere etter når dere skal ansette en lektor?

Det er todelt. På den ene side ser vi etter solid faglig kompetanse, gjerne med et storfag som kan være navet i denne lærerens stilling. Den andre siden er den menneskelige. Vi trenger lærere som har nok menneskekjennskap til å kunne tilby differensiert oppfølging av elever med ulike behov. Vi ser etter folk som er glad i ungdom og som har lyst til å utvikle et ungdomspotensial. En lektor må trives med å være veileder for unge mennesker og evne å jobbe i team med kolleger. I tillegg vil jeg nevne at et visst anlegg for orden og struktur gjør det lettere å takle lærerhverdagen. Sist, men ikke minst, er det viktig å være i stand til å gjøre det tydelig og synlig for elevene hvilken nytteverdi det enkelte fag har i deres utdanningsløp.

Arbeidsgiveren: Astrid Gynnild

- Vi ser at lærere som har sin utdanning fra NTNU er dyktige, både faglig og pedagogisk, og de har evne til å møte ungdom på en god måte.

Arbeidssted: Melhus videregående skole
Navn: Astrid Gynnild

Lektorutdanning, 5-årig, Trondheim

Arbeidsgiveren: Astrid Gynnild

- Vi ser at lærere som har sin utdanning fra NTNU er dyktige, både faglig og pedagogisk, og de har evne til å møte ungdom på en god måte.

Arbeidssted: Melhus videregående skole
Navn: Astrid Gynnild

Astrid Gynnild er rektor ved Melhus videregående skole. Hun har inntrykk av at det kommer mange dyktige lærere med utdanning fra NTNU.Profilbilde Astrid Gynnild

Hvilke kvaliteter ser dere etter når dere skal ansette en lærer?

Vi ser selvsagt etter faglige kvaliteter, det ligger i bunnen. Samtidig ser vi etter personlig egenskaper: En må ha engasjement, være glad i mennesker og ha evne til å se den enkelte elev. Noe av det viktigste en lærer kan gjøre, er å skape engasjement og motivasjon og gjennom det få elevene til å oppleve mestring.

Hva er det som gjør at dere er fornøyde med ansatte med utdanning fra NTNU? 

Vi ser at lærere som har sin utdanning fra NTNU er dyktige, både faglig og pedagogisk, og de har evne til å møte ungdom på en god måte.

Har du noen tips til studenter som skal ut i arbeidslivet?

Du må ha lyst til å være lærer! Gjennom praksisperioden er det viktig at du finner ut om dette er noe som passer for deg. I læreryrket kommer du tett på andre mennesker, og det må du vite at du vil. Gå inn i jobben med et åpent og spørrende sinn. Du må ikke tro at du er verdensmester, men du skal ha tro på deg selv.

Jobb som lektor: Tore Ismanto Hofstad

- Dette kan jeg holde på med resten av livet!

Studieprogram: Praktisk-pedagogisk utdanning
Arbeidssted: Strinda videregående skole
Navn: Tore Ismanto Hofstad

5-årig lektorutdanning, Trondheim

Jobb som lektor: Tore Ismanto Hofstad

- Dette kan jeg holde på med resten av livet!

Studieprogram: Praktisk-pedagogisk utdanning
Arbeidssted: Strinda videregående skole
Navn: Tore Ismanto Hofstad


Profilbilde Tore Ismanto HofstadTore Ismanto Hofstad er ansatt som lektor ved Strinda videregående skole i Trondheim. Han fikk jobben samme år som han fullførte lærerutdanningen ved NTNU.

Hvorfor valgte du lærerutdanning?

Jeg bestemte meg allerede på ungdomsskolen. Jeg hadde opplevd både gode og mindre gode lærere, og bestemte meg for at jeg ville bli en god lærer. En lærer er en viktig person i en elevs liv, og det å kunne være med på å forme elevenes liv på en positiv måte er en unik oppgave.

Hvordan var studietiden din?

Klassemiljøet i lærerutdanningen var spesielt fint. Vi hadde mye kontakt med hverandre og mange sosiale sammenkomster. Det var artig å jobbe tverrfaglig med andre.

Hvilke deler av utdanningen var mest interessante?

Praksisperioden. Den var på mange måter selve utdanningen, synes jeg. Ikke to dager var like. Skoleovertakelsen var det artigste med det hele, da fikk jeg virkelig kjent på hvordan det fungerer i virkeligheten.

Opplevde du at det var lett å få jobb etter endt utdanning?

Ja, det vil jeg si. Min erfaring er at det er viktig å ta initiativ og vise tydelig interesse. Jobbtilbudet kommer ikke av seg selv.

Hvordan er livet som yrkesaktiv lærer?

Kjempeartig, rett og slett. Det er virkelig givende. Jeg blir utfordret faglig, samtidig som det er artig å kommunisere med ungdommene. Dette kan jeg holde på med resten av livet!

Hva er ditt tips til de som skal ta lærerutdanning i dag?

Ta praksisperioden på alvor, den er kjernen i utdanningen. Gjør du et godt inntrykk på den skolen du er i praksis, kan skolen dessuten bli interessert i deg som kommende arbeidstaker.