Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

– Ønsker du å fordype deg i realfag og formidle din kunnskap til ungdom?

 

Lektorstudenter i undervisning
Foto: Geir Mogen

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Master

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Forside lektorutdanningen i realfag

Hva lærer du?

I løpet av studiet får du en sterk faglig fordypning i realfag og pedagogisk kompetanse til å følge opp elevene og gi en levende og motiverende undervisning. Høy kompetanse i realfag er viktig for å løse mange av fremtidens utfordringer innen områder som klima, energi og samferdsel. Du vil få en solid kompetanse i to realfag, og spesialisere deg innenfor ett av disse. Med denne bakgrunnen har du mange yrkesmuligheter, og kan ta med deg et levende realfag inn i skolen. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

For studieåret 2020-2021 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 85 plasser, og opptaksgrensen var 51,8 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 53,7 poeng i ordinær kvote. Hvordan søke og hva er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Lektorutdanningen i realfag kvalifiserer for arbeid i ungdomsskole og videregående skole (trinn 8 - 13). Din fagbakgrunn er avgjørende for hvor det er størst muligheter for å få lærerjobb. I tillegg til en undervisningsstilling, kan du også få rådgiver-, forsker- og lederstillinger. Dette kan du jobbe med.


Utveksling i utlandet

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. På Lektorutdanningen i realfag er syvende semester spesielt tilrettelagt for utveksling. Du bør starte planleggingen i god tid. Utveksling i løpet av studiet.


Studiemiljø

Som student på lektorutdanningen blir du en del av et godt og inkluderende studiemiljø. Du kan være med i linjeforeningen, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter. Studiehverdagen på lektorutdanning i realfag.


Studiets oppbygning

Lektorudanning i realfag er et 5-årig profesjonsstudium som setter fokus på læreryrket og gir deg undervisningskompetanse i to realfag. Du kan velge mellom følgende kombinasjoner:

Gjennom de fire første årene jobber du parallelt med disse to fagene og med profesjonsfaget (pedaggikk, fagdidaktikk og praksis). I realfagene vil du ta fag sammen med studenter som fordyper seg i disse fagene.  På slutten av studiet vil du spesialisere deg videre innenfor ett av de to realfagene, og skrive en masteroppgave. Slik er studiet bygd opp.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning. Muligheter for deg som vil studere videre.


Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Slik tar du kontakt med oss.


Krysspubliset ID: 1291610716 knapp for studenter

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i realfag / lektor
Studieprogramkode: MLREAL
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300
Politiattest: Ja

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 843


Sted: Trondheim, Gløshaugen / Kalvskinnet

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Involverte institutter:
Institutt for matematiske fag
Institutt for biologi
Institutt for fysikk
Institutt for kjemi
Institutt for datateknologi og informatikk
Institutt for lærerutdanning

IE-Jævli flink

​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​I serien Jævli flink får du innblikk i studiehverdagen til seks teknologistudenter ved NTNU.

Se alle episodene

FØLG OSS - ID: 1296525632

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

 

FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv, og realfagskompetanse er avgjørende for å finne mange av løsningene for fremtiden.

​​​​​​​​​​​​​​

Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak

Spør en LUR-student

Spør en LUR-student

Lurer du på noe om dette studiet kan du sende en e-post til erfarne studenter.