Logopedi

Erfaringsbasert masterprogram. Trondheim

Logopedi

– Pris og angrerett

Logopedi

Pris

For opptaket høsten 2019 gjelder følgende kursavgift:
Kr 34.500,- per studieår, til sammen kr 138.000,-. 

Vi tar forbehold om at prisen kan endres for opptak til studiet i 2021.

Summen inkluderer undervisning, veiledning og sensur. Kostnader til pensumlitteratur, reise og opphold under samlingene, praksis, samt eksamen og semesteravgift kommer i tillegg. Det tas forbehold om endring av kursavgiften.

Masterprogrammet i logopedi er godkjent for støtte i Statens Lånekasse.


Avmelding og angrerett

Før du har fått tilbud om plass, kan du melde deg av kurset

Etter at du har fått tilbud om plass, gjelder angrerettloven (lovdata.no). Det betyr at du fritt kan trekke deg fra kurset innen 14 dager etter at du har fått tilbud om kursplass. 

Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten, må du gi oss skriftlig melding om dette. Du kan bruke skjema for opplysninger om angrerett (word) / skjema for opplysninger om angrerett (odt), eller du kan sende en annen utvetydig erklæring i form av melding/brev til oss. Vi anbefaler at du sender skjema/melding per e-post til videre@ntnu.no. Skriv «Angrerett + navn på kurset» du har fått opptak til i emnefeltet på e-posten.

Etter angrefristens utløp gjelder følgende regler for avmelding:

  • Første studieår:
    Ved avmelding etter angrefristens utløp fram til tre uker før første samling, må du betale 25 % av kursavgiften for første studieår. Etter dette må du betale kursavgiften for hele første studieår.
  • Andre, tredje og fjerde studieår:
    Du kan melde deg av innen 1. april for påfølgende studieår. Avmelding sendes skriftlig til videre@ntnu.no. Hvis du ikke melder deg av, er du å betrakte som opptatt til neste studieår. Hvis du likevel trekker deg etter 1. april, må du betale hele kursavgiften for påfølgende studieår.

Deltakere som har betalt hele kursavgiften for ett år, kan be om utsettelse til neste gang masterprogrammet eventuelt kjøres. Det er kun mulig å be om utsettelse èn gang. Dersom studiet heller ikke da fullføres, anses kursavgiften for tapt.


Permisjon

  • Du må ha gjennomført mer enn 30 studiepoeng av emnene som inngår i studieprogrammet for å søke permisjon uten å grunngi søknaden.
  • Du kan søke permisjon for enten ett semester eller for ett studieår. Fristen for å søke om permisjon for høstsemesteret er 1. april. Fristen for å søke permisjon for vårsemesteret er 1. oktober.
  • Søknad om permisjon sendes til koordinator Trude Hjulstad, trude.hjulstad@ntnu.no
  • Det skal ikke betales kursavgift i permisjonstiden.

Studiefinansiering - krysspublisert

Studiefinansiering

Statens lånekasse

Du kan søke støtte til videreutdanning hos Statens Lånekasse. Støtten er behovsprøvd mot lønn og annen støtte gjennom studiet. Etter at du har betalt semesteravgift, overfører vi informasjon om deg til Lånekassen. Deretter må du forholde deg til de rutiner Lånekassen har. Det kan ta en uke fra du betaler semesteravgiften til lånet blir utbetalt. Kommer ikke lånet, sjekk at du har brukt riktig KID-nummer, kontonummer og at Lånekassen vet at du skal studere ved NTNU. På Studentweb kan du se hvilke opplysninger som er overført til Lånekassen.

Arbeidsgiver

Ofte betaler arbeidsgiver for etter- og videreutdanning de anser som relevant for din jobbutførelse eller som et grunnlag for din karriereutvikling i bedriften. Som et personalpolitisk virkemiddel er dette ofte en svært god investering for en arbeidsgiver, da det øker bedriftens samlede kompetanse. I mange tilfeller vil det at arbeidsgiver bidrar til å finansiere hele eller deler av din etter- og videreutdanning kunne være et alternativ til lønnsøkning. Det kan gis skattefritak for kostnader som arbeidsgiver dekker i forbindelse med videreutdanning, se Arbeidsgivers fradragsrett (pkt. 11) på skatteetaten.no.