Logopedi

Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Logopedi

– Karrieremuligheter

Logopedi

Logopeder har sitt virke hovedsakelig innen skoleverket og i helsevesenet. Behovet for logopedisk kompetanse er stort både i skolen, videregående og høyere utdanning og i helse- og rehabiliteringsinstitusjoner.  


Hvor arbeider logopeder?

Logopeder arbeider innenfor

 1. Skole og opplæring
  • grunnskole og barnehage
  • spesialpedagogiske kompetansesentra og PP-tjenesten
  • voksenopplæring
  • kommunal logopedtjeneste
  • undervisningsstillinger innenfor høyere utdanning
 2. Helsesektoren
  • sykehus
  • rehabiliteringsinstitusjoner

Logopedi - Karrieremuligheter


Logopedi - Karrieremuligheter

Stort behov for logopedisk kompetanse

Behovet for logopedisk kompetanse er stort både i barne- og ungdomsskolen, videregående og høyere utdanning og i helse- og rehabiliteringsinstitusjoner i Norge.

Initiativet til å sette i gang en logopedutdanning ved NTNU og HF kommer fra Statped Midt, fra kommuner i Møre, i Sør- og Nord -Trøndelag og fra Norsk logopedlag. Bakgrunnen for forslaget om å opprette masterprogrammet er en akutt mangel på logopeder i Møre- og Trøndelagsfylkene, og den kompetanse innenfor fonetikk, lingvistikk og språklig kommunikasjon (inklusive helsekommunikasjon) som finnes ved NTNU.