Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13

– Studieveiledning

Trenger du mer informasjon?

Den femårige lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag er et tverrfaglig studium og det er derfor flere mulige innfallsvinkler til studieveiledning.

Trenger du mer informasjon bør du først avklare om du har et spørsmål om undervisningsfagene eller til lærerutdanningen som profesjonsutdanning. For spørsmål om undervisningsfagene kan du kontakte studieveileder ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. For spørsmål mer rettet mot det å bli lærer kan du kontakte Institutt for lærerutdanning.

Krysspublisert: Andre tjenester

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning


Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.