Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet

Oversikten gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag består av følgende deler:

  • innføringsemnene PED4601 Pedagogikk 1 (perspektivemne) og EXPH0003 Ex.phil.
  • obligatoriske bacheloremner kroppsøving og idrettsfag, inkludert ex.fac
  • obligatoriske masteremner i idrettsvitenskap
  • emner i profesjonsfaget (pedagogikk, fagdidaktikk og praksis) på totalt 60 studiepoeng (inkludert perspektivemnet PED4601)
  • et undervisningsfag 2 på 60 studiepoeng
  • masteroppgave i idrettsvitenskap (30 sp)

Du finner mer informasjon om fag 2 og profesjonsfag og praksis på egne sider i menyen til venstre.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4601 Pedagogikk 1 7,5
PPU4611

Praksis 1

Omfatter 10 dager observasjons- og gruppepraksis

0
IDRSA1012 Trening og helse i kroppsøving og idrett (ex.fac.) 7,5
IDRSA1015 Treningslære; prestasjon og helse 7,5
IDRSA1018 Kroppsøving og samfunn 7,5

 

Andre semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDRSA1010 Kroppsøving og idrett 15
IDRSA1016 Forskningsmetode i kroppsøving og idrettsfag 15

2. år

Tredje semester (høst)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg* Fag 2 22,5
PPU4602 Pedagogikk 2 7,5
PPU4612 Praksis 2
Omfatter 15 dager observasjons- og "skyggelærer"-praksis, deltakelse i klasserommet. Gruppe- og parpraksis.
0

 

Fjerde semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg* Fag 2 30

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDRSA1013 Utforming og evaluering i kroppsøving og idrett 7,5
PPU4680 Fagdidaktikk 1 Idrett 7,5
PPU46XX* Fagdidaktikk 1 [fag 2] 7,5
Flere valg* Fag 2 7,5
PPU4613 Praksis 3
Omfatter 35 dager undervisningspraksis likt fordelt på fag 1 og fag 2. Par- og individuell praksis.
0

 

Sjette semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDRSA2003 Idrett, organisasjon og ledelse 7,5
IDRSA2901 Bacheloroppgave for kroppsøving og idrettsfag 15
EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap (ex.phil.) 7,5

4. år

Sjuende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3033 Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i idrettsvitenskap 15
IDR3034 Motivasjon i idrett og kroppsøving 7,5
IDR3037 Ferdighets- og prestasjonsutvikling 7,5

 

Åttende semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4681 Fagdidaktikk 2 Idrett 7,5
PPU46XX* Fagdidaktikk 2 [fag 2] 7,5
PPU4603 Pedagogikk 3 15
PPU4614 Praksis 4
Omfatter 40 dager undervisningspraksis likt fordelt på fag 1 og fag 2. Individuell praksis.
0

5. år

Niende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3025 Idrettsvitenskap - spesialisering 15
IDR3038 Forskningsdesign i idrettsvitenskap 7,5
IDR3039 Idrett, kroppsøving og trening i organisasjonsperspektiv 7,5

 

Tiende semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3921 Masteroppgave 30

*Emnekode avhenger av hvilket fag man har som fag 2.

Detaljer om studieprogrammet finner du i studieplanen for lektorprogrammet i kroppsøving og idrettsfag i studiehåndboka.