Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13

– Om lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13
Tre kvinner som tøyer på gymmatte. Foto.

Bedre praksis gjennom teoretisk forståelse og refleksjon

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag er et studieprogram som kombinerer lærerutdanning med faglig fordypning i kroppsøving og idrett. Programmet gir undervisningskompetanse i kroppsøving, idrettsfag og ett annet undervisningsfag, som man kan velge relativt fritt. Utdanningen fører fram til en mastergrad i kroppsøving og idrettsfag, og lektorkompetanse. Utdanningen gir både faglig fordypning i kroppsøving og idrettsfag og pedagogisk kompetanse. Dette gjør studentene godt forberedt til en spennende og variert arbeidshverdag.

Studiets oppbygning

Programmet består av emner i kroppsøving og idrettsfag, med fokus på teoretisk forståelse og refleksjon som grunnlag for best mulig praktisk og teoretisk undervisning i grunnskole og videregående skole. Praksisperiodene i skolen er fordelt utover flere semestre. Programmet avsluttes med masteroppgave i kroppsøving og idrettsfag. Undervisningen tilbys i form av forelesninger, gruppearbeid, veiledning, seminarer, instruksjonspraksis og veiledet praksis i skolen.