Fra master til jobb

Møt våre tidligere masterstudenter

– Hva jobber de med i dag?

Gustav Svihus Borgersen - Kunstkritiker og skribent

Gustav Svihus Borgersen - Foto: Kristina KirbergUtdanning / uteksaminert år:

Master i kunsthistorie, 2010

Tittel på masteroppgave:

”Mellom høykultur og massekultur – Frans Masereels La Ville (1925) som ekspresjonistisk storbyskildring og gjenoppdaget graphic novel”

Jobber nå som:

Kunstkritiker og skribent

Hvorfor valgte du å ta master i kunsthistorie?:

Jeg har alltid kjent en dragning mot bilder – fotografier, malerier, tegninger, collager etc. Etter hvert, gjennom tenårene, registrerte jeg at det dukket opp referanser til kjente bilder, kunstnere, ismer, begreper overalt i kulturen som omgav meg. Dette var grunnen til at jeg først meldte meg på kunsthistorie – for å få en slags oversikt. Valget om å fortsette fra bachelor til master var rett og slett med et ønske om å utstyre oversikten med mer teori. Og selvfølgelig den selvrealiseringen som lå i det å kunne fordype seg i et ”eget” prosjekt – det lå en utfordrende spenning i det.

Valget om å bli kunstkritiker og skribent materialiserte seg [...] i løpet av masterskriveprosessen.

Hvilken kunnskap og erfaring har du fått gjennom arbeidet med masteroppgaven og graden generelt som du har bruk for i jobben din i dag?:

I mitt tilfelle vil jeg si at det aller største utbyttet var den språklige utviklingen jeg gjennomgikk i denne perioden. Det å kunne diskutere tekst med en veileder var en gjensidig utfordrende og utviklende opplevelse. Det å kunne artikulere seg om en visuell kultur tror jeg aldri man kan bli utlært i. Det var med masteroppgaven – med beskrivelsene og de analytiske utleggene som fulgte dem – at jeg for første gang tenkte at dette er noe jeg kunne ha tenkt meg å jobbe profesjonelt med. Valget om å bli kunstkritiker og skribent materialiserte seg vel en gang i løpet av masterskriveprosessen.

Hvorfor vil du anbefale studiet til andre?:

Å utdanne seg til kunsthistoriker er en flerfasettert mulighet. Jeg, med mitt fokus på moderne kunst og samtidskunst, studerte side om side med studenter som skrev om tusen år gamle bilder. Det sier seg selv at man har et litt forskjellig fokus da. Likevel var det teoretiske overbygget så fleksibelt og variasjonsmulighetene så store at masterstudiet både gav oss et felles teoretisk grunnlag og på samme tid mulighet til å utvikle oss i forskjellige retninger. Det opplevde jeg som svært positivt: Å diskutere de samme tekstene fra forskjellig innfallsvinkel.