Masterprogram, Gjøvik

Klinisk sykepleie

– Søk opptak

Generelt grunnlag for opptak er 3-årig bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier. For opptak til master klinisk sykepleie med spesialisering i AIO-sykepleie gjelder spesielle opptaksregler.

For opptak til master klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie kreves det tilgang på relevant praksis for valgt fordypning. For opptak direkte til 3. og 4. året kreves relevant videreutdanning i tillegg.

Søk opptak

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.


Krav om medisinsk testing

Studenter ved helse-/sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.


Fakta

Gradsnavn: Master i klinisk sykepleie
Studieprogramkode: MKLINSYK
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid og deltid
Politiattest: Ja

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 1. september 2017. Søknadsweb åpner 1. august. Følgende lyses ut høstsemesteret 2017, med studiestart i januar 2018:

  • Master i klinisk sykepleie, spesialisering i anestesisykepleie, opptak år 1
  • Master i klinisk sykepleie, spesialisering i intensivsykepleie, opptak år 1
  • Master i klinisk sykepleie, spesialisering i operasjonssykepleie, opptak år 1
  • Master i klinisk sykepleie, innpass i år 3 og 4 (studenter som har en relevant videreutdanning kan søke innpass i år 3 og gå to år på deltid)
     

Informasjonen gjelder for inneværende studieår