Masterprogram, Gjøvik

Klinisk sykepleie

Pasientsamtale

Oppstart januar 2018

Når og hvor møter jeg opp?

  • Master i klinisk sykepleie med fordypning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie starter opp 4. januar.
  • Master i klinisk sykepleie, påbygning 3. og 4. år starter tirsdag 9. januar.

 

Her finner du detaljert informasjon om oppstart, tidspunkt og sted, samt svar på ofte stilte spørsmål om studiet (litteratur, undervisningsplan, klinisk praksis etc.)

Ny student - hva må du gjøre?

Om klinisk sykepleie

Master i klinisk sykepleie er et studietilbud for deg som er autorisert sykepleier innenfor kommune- og spesialisthelsetjenesten, som ønsker å videreutvikle og fordype din kliniske og vitenskapelige kompetanse innenfor sykepleiens kunnskapsområde. Slik blir du bedre rustet til å møte og påvirke endringer i helsetjenesten – til pasientenes beste. Sykepleiere som har en videreutdanning på minimum 60 studiepoeng, kan søke innpass i 3. året og ta studiet over to år på deltid.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Bachelor i sykepleie og minimum 2 års praksis


Jobbmuligheter

Etter endt utdanning kan du ivareta viktige funksjoner som sikrer spesialisert, faglig forsvarlig sykepleie på alle nivåer av helsetjenesten.


Studiets oppbygging

Master i klinisk sykepleie er en mastergrad på 120 studiepoeng.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere eller studieprogramleder Øyfrid Moen

Fakta

Gradsnavn: Master i klinisk sykepleie
Studieprogramkode: MKLINSYK
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid og deltid
Politiattest: Ja

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 1. september 2017. Søknadsweb åpner 1. august. Følgende lyses ut høstsemesteret 2017, med studiestart i januar 2018:

  • Master i klinisk sykepleie, spesialisering i anestesisykepleie, opptak år 1
  • Master i klinisk sykepleie, spesialisering i intensivsykepleie, opptak år 1
  • Master i klinisk sykepleie, spesialisering i operasjonssykepleie, opptak år 1
  • Master i klinisk sykepleie, innpass i år 3 og 4 (studenter som har en relevant videreutdanning kan søke innpass i år 3 og gå to år på deltid)
     

Informasjonen gjelder for inneværende studieår