Masterprogram, Gjøvik

Klinisk sykepleie

– Jobbmuligheter

Kandidatene vil etter endt utdanning ivareta viktige funksjoner som sikrer spesialisert, faglig forsvarlig sykepleie på alle nivåer av helsetjenesten.

Fordypning i AIO-sykepleie kvalifiserer til å jobbe som spesialsykepleier i relevante spesialavdelinger.