Masterprogram, Gjøvik

Klinisk sykepleie

Pasientsamtale

Om klinisk sykepleie

Master i klinisk sykepleie er et studietilbud for autoriserte sykepleiere innenfor kommune- og spesialisthelsetjenesten som ønsker å videreutvikle og fordype sin kliniske og vitenskaplige kompetanse innenfor sykepleiens kunnskapsområde for bedre å kunne møte og påvirke endringer i helsetjenesten – til pasientenes beste.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Bachelor i sykepleie og minimum 2 års praksis


Jobbmuligheter

Kandidatene vil etter endt utdanning ivareta viktige funksjoner som sikrer spesialisert, faglig forsvarlig sykepleie på alle nivåer av helsetjenesten.


Studiets oppbygging

Master i klinisk sykepleie er en mastergrad på 120 studiepoeng.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Studieprogramkode: MKLINSSYK
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Deltid
Avdeling: Avdeling for helse, omsorg og sykepleie
Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 1. oktober 2016. Søknadsweb åpner 1. august 2016. Det blir mulig å søke innen retningene:

  • Master i klinisk sykepleie, spesialisering i anestesisykepleie
  • Master i klinisk sykepleie, spesialisering i intensivsykepleie
  • Master i klinisk sykepleie, spesialisering i operasjonssykepleie
  • Master i klinisk sykepleie, 3. og 4. studieår

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2015-2016