Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap - smerte og palliasjon

– Jobbmuligheter

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon gir en bred klinisk og teoretisk kompetanse som er etterspurt av samfunnet og arbeidslivet. Hovedmålet for studiet er å sette studentene i stand til å bidra til mer kunnskapsrettet klinisk praksis til beste for pasientene.

Studieretningen kvalifiserer til stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten som har behov for medarbeidere med gode kliniske ferdigheter kombinert med forsknings-, metode- og veiledningskompetanse knyttet til klinisk praksis. Uteksaminerte kandidater vil også kunne søke stillinger med ansvar for utvikling og evaluering av tjenestetilbud, og med ansvar for fagutvikling. Undervisningsstillinger og stillinger i offentlig administrasjon er andre muligheter.

Fullført master i klinisk helsevitenskap kvalifiserer også for videre studier på ph.d.-nivå (doktorgrad).

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Finn oppgaver, praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet om tema til oppgaver, praksisplasser, sommerjobber, del- og heltidsjobber.

Som NTNU-student kan du også bli benyttet  til idé- og forretningsutvikling.