Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap - fedme og helse

– Studieretningens oppbygning

Masterprogrammet består av fire hoveddeler:

  • Fellesemner
  • Studieretningsemner
  • Masteroppgave

Fellesemner

Du skal ta til sammen fem fellesemner i første semester. Fire av disse er obligatoriske. I tilegg skal du ta ett av to valgfrie metodeemner.

MH3000 Innføring i forskningsmetode Obligatorisk 7,5 studiepoeng
MH3002 Epidemiologi Valgfritt 7,5 studiepoeng
MH3003 Statistikk for medisin og helsefag Obligatorisk 7,5 studiepoeng
MH3004 Kvalitative metoder i medisin og helsefag Valgfritt 7,5 studiepoeng
EiT Eksperter i team - tverrfaglig prosjekt Obligatorisk 7,5 studiepoeng

Studieretningsemner

Du skal ta fire studieretningsemner i fedme og helse. To av emnene går i høstsemesteret og to av emnene går i vårsemesteret.

KLH3101 Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser Obligatorisk 7,5 studiepoeng
KLH3102 Forebygging av fedme Obligatorisk 7.5 studiepoeng
KLH3103 Fedmebehandling 1: Livsstilsbehandling Obligatorisk 7,5 studiepoeng
KLH3108 Fedmebehandling 2: Kirurgi og atferdsterapi Obligatorisk 7,5 studiepoeng

Masteroppgaven

Tredje og fjerde semester er viet til masteroppgaven (KLH3901), hvor du under veiledning får øvelse i å arbeide selvstendig og vitenskapelig med en problemstilling innenfor fedme og helse. Det legges vekt på at du skal kunne ta med deg erfaringer og kunnskap fra egen arbeidshverdag, og utnytte denne i undervisningssituasjonen. Hvis du ikke er i jobb, eller ikke finner aktuelle problemstillinger ved din arbeidsplass, vil du få hjelp til å finne et aktuelt tema for oppgaven.

Vi anbefaler at du knytter deg til pågående forskningsprosjekter ved NTNU eller St. Olavs hospital. Masteroppgaven kan skrives på skandinaviske språk eller engelsk.

Modell av studieretningen

Sem.

7,5 sp.

7,5 sp.

7,5 sp.

7,5 sp.

1 Høst

MH3000

MH3003 KLH3101 KLH3102
2 Vår EiT MH3002 eller MH3004 KLH3103 KLH3108

3 Høst

Arbeid med masteroppgaven

4 Vår

KLH3901 (Masteroppgave)

 

Tue, 13 Mar 2018 11:03:07 +0100

Gutt spiser frukt

Undervisningsspråk

De fleste av emnene undervises på norsk, men noen emner har undervisning på engelsk. Masteroppgaven kan du skrive på norsk, andre skandinaviske språk eller engelsk.