Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap - fedme og helse

– Studieretningens oppbygning

Masterprogrammet består av fire hoveddeler:

  • Fellesemner
  • Studieretningsemner
  • Masteroppgave

Fellesemner

Du skal ta fire fellesemner i første semester. Disse er felles for alle studieretninger på master i klinisk helsevitenskap.

KLH3000

Innføring i helseøkonomi

Obligatorisk

7,5 studiepoeng

KLH3002

Epidemiologi I

Obligatorisk

7,5 studiepoeng

KLH3005

Anvendt klinisk forskning

Obligatorisk

7,5 studiepoeng

KLH3100

Innføring i medisinsk statistikk

Obligatorisk

7,5 studiepoeng

Studieretningsemner

Du skal ta fire studieretningsemner i det andre semesteret av studiet. Tre av emnene er obligatoriske. Det siste emnet kan velges fra en liste med valgfrie emner.

KLH3101 Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser Obligatorisk 7,5 studiepoeng
KLH3103 Fedmebehandling I: Livsstilsbehandling Obligatorisk 7,5 studiepoeng
KLH3108 Fedmebehandling II: Kirurgi og atferdsterapi Obligatorisk 7,5 studiepoeng
KLH3102 Forebygging av fedme Valgfritt 7.5 studiepoeng
KLH3010 Samhandling i helse- og omsorgstjenesten Valgfritt 7,5 studiepoeng
KLH3011 Evaluering og forskning på forebyggende tiltak Valgfritt 7,5 studiepoeng
KLH3012 Økonomisk evaluering av helsetjenester Valgfritt 7,5 studiepoeng
KLH3014 Veiledet selvvalgt studium Valgfritt 7,5 studiepoeng
KLH3015 Kvalitative forskningsmetoder Valgfritt 7,5 studiepoeng
EiT Eksperter i team - tverrfaglig prosjekt Valgfritt 7,5 studiepoeng

Masteroppgaven

Tredje og fjerde semester er viet til masteroppgaven (KLH3901), hvor du under veiledning får øvelse i å arbeide selvstendig og vitenskapelig med en problemstilling innenfor fedme og helse. Det legges vekt på at du skal kunne ta med deg erfaringer og kunnskap fra egen arbeidshverdag, og utnytte denne i undervisningssituasjonen. Hvis du ennå ikke har tatt steget ut i arbeidslivet, vil du få hjelp til å finne et aktuelt tema for oppgaven. Masteroppgaven kan skrives på skandinaviske språk eller engelsk.

Modell av studieretningen

Sem.

7,5 sp.

7,5 sp.

7,5 sp.

7,5 sp.

1 Høst

KLH3000

KLH3002 KLH3005 KLH3100
2 Vår KLH3101 KLH3103 KLH3108 Valgfritt

3 Høst

Arbeid med masteroppgaven

4 Vår

KLH3901 (Masteroppgave)

 

Tue, 12 Sep 2017 10:56:51 +0200

Gutt spiser frukt

Undervisningsspråk

Noen av emnene undervises på norsk, mens andre emner undervises på engelsk. Masteroppgaven kan skrives på norsk, andre skandinaviske språk eller engelsk.