Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap - fedme og helse

– Om studieretningen

Hva er fedme og helse?

Fedme er en global epidemi. Konsekvensene både for individ og samfunn er enorme, ettersom fedme er risikofaktor for flere sykdommer.  Hovedmålet for studiet er å sette studentene i stand til å bidra til mer kunnskapsrettet klinisk praksis til det beste for pasienten. Studieretningen fedme og helse er den første av sitt slag i Norge, og ble opprettet for å gi helsepersonell økt kompetanse og en tverrfaglig innfallsvinkel til fedmeproblematikken.

I tillegg til en generell metode- og forskningskompetanse, får du opplæring i temaer knyttet til fedmeproblematikken. Tema som tas opp er ulike årsaker til fedme, for eksempel livsstil, medikamenter, endokrine, psykiske og genetiske årsaker. Fedmens utbredelse, psykososiale og økonomiske konsekvenser studeres, samt hvordan fedme kan forebygges og behandles både på individ- og samfunnsnivå er andre områder det gis undervisning i. Videre gis det undervisning i hvordan ulike typer trening og kosthold virker inn på helse, og hvilken rolle fastlege og kommunelege har i forebyggingen av fedme i befolkingen.

Studentene velger fordypningsfag ut fra interesse, og kan velge mellom barnefedme, farmakoterapi og kirurgi samt forebygging av fedme. På denne måten, samt gjennom valg av tema for masteroppgave, kan man spesialisere seg for senere arbeid.

Hvorfor studere fedme og helse?

Studiet passer for både for nyutdannede, som sykepleiere eller ernæringsfysiologer, og for deg som jobber som helsearbeider og ønsker mer kunnskap om fedme og fedmeproblematikken. Du får generell metodekunnskap, gode kunnskaper om temaene fedme og helse, samt erfaring i forskningsarbeid. Både studenter og forelesere har ulik faglig bakgrunn, noe som sikrer en tverrfaglig innfallsvinkel til de fleste temaene. Med en slik utdanning i tillegg til din grunnutdanning vil du stå rustet til arbeid innen helsefremmende arbeid og fedmebehandling.

Bilde av barn med frukt