Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap - fedme og helse

– Jobbmuligheter

Master i klinisk helsevitenskap, fedme og helse, gir en bred og tverrfaglig forsknings- og veiledningskompetanse knyttet til forebygging og behandling av fedme. Slike kunnskaper og ferdigheter er etterspurt av samfunnet og arbeidslivet, og uteksaminerte kandidater vil kunne få et bredt spekter av stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten. Mulighetene vil avhenge av studentens bakgrunn, men som eksempel kan vi nevne frisklivssentraler. Undervisning ved helsefaglige høgskoler og helseadministrasjon og -ledelse er også aktuelle arbeidsområder.

Forskerkarriere?

Fullført masterstudium kvalifiserer også til videre studier på ph.d.-nivå (doktorgrad).

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Finn oppgaver, praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet om tema til oppgaver, praksisplasser, sommerjobber, del- og heltidsjobber.

Som NTNU-student kan du også bli benyttet  til idé- og forretningsutvikling.


Bilde av kvinne på vekt