Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap - anvendt klinisk forskning

– Søk opptak

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning anvendt klinisk forskning, tar ikke lenger opp studenter. Vi tar fremdeles opp studenter til studieretningene fedme og helse og smerte og palliasjon. Du kan dessuten søke om opptak til våt nye master i folkehelse