Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap - anvendt klinisk forskning

– Studieretningens oppbygning

Masterprogrammet består av tre hoveddeler:

  • Fellesemner
  • Studieretningsemner
  • Masteroppgave

 

Fellesemner

KLH3000

Innføring i helseøkonomi

7,5 studiepoeng

KLH3002

Epidemiologi I

7,5 studiepoeng

KLH3005

Anvendt klinisk forskning

7,5 studiepoeng

KLH3100

Innføring i medisinsk statistikk

7,5 studiepoeng

 

Studieretningsemner

Du skal ta fire valgfrie emner i det andre semesteret av studiet. Minst tre av disse emnene må velges fra listen under. Du kan i tillegg søke om å få godkjent inntil ett emne (7,5 studiepoeng) som tilbys ved andre masterprogram ved NTNU eller andre universiteter/høgskoler. 

 I løpet av første semester må du melde fra om hvilke emner du ønsker å ta. Dersom det er liten interesse for et eller flere emner, vil det normalt ikke bli undervisning i alle.

KLH3010

Samhandling i helse- og omsorgstjenesten

7,5 studiepoeng

KLH3011

Evaluering og forskning på forebyggende tiltak

7,5 studiepoeng

KLH3012

Økonomisk evaluering av helsetjenester

7,5 studiepoeng

KLH3014

Veiledet selvvalgt studium

7,5 studiepoeng

KLH3015

Kvalitative forskningsmetoder

7,5 studiepoeng

EiT

Eksperter i team - Tverrfaglig prosjekt

7,5 studiepoeng

 

Masteroppgaven

Tredje og fjerde semester er viet til masteroppgaven (KLH3901), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig og vitenskapelig med en problemstilling innenfor anvendt klinisk forskning. Det legges vekt på at du skal kunne ta med deg erfaringer og kunnskap fra egen hverdag, og utnytte denne i undervisningssituasjonen. Hvis du ennå ikke har tatt steget ut i arbeidslivet, kan du få hjelp til å velge en relevant problemstilling. Masteroppgaven kan skrives på skandinaviske språk eller engelsk.

 

Modell av masterprogrammet

Semester

7,5 sp.

7,5 sp.

7,5 sp.

7,5 sp.

1 Høst

KLH3000

KLH3002

KLH3005

KLH3100

2 Vår

Valgfritt

Valgfritt

Valgfritt

Valgfritt

3 Høst

Arbeid med masteroppgaven

4 Vår

KLH3901 (Masteroppgave)

 

Undervisningsspråk

De fleste av emnene undervises på norsk, men noen emner har undervisning på engelsk. Masteroppgaven kan du skrive på norsk, andre skandinaviske språk eller engelsk.