Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap - anvendt klinisk forskning

– Jobbmuligheter

Master i klinisk helsevitenskap kvalifiserer for en rekke spennende stillinger. Studiet er ikke en klinisk etterutdanning, men er rettet inn mot å bygge kompetanse rundt følgende tre hovedområder:

  • Helsetjenestens oppbygging, organisering og finansiering, samt evaluering av helsetjenester.
  • Forståelse av sykdommers opprinnelse, omfang og utbredelse.
  • Forståelse, utvikling, gjennomføring og evaluering av anvendt forskning i klinikken.

Gjennom valgemnene og valg av tema for masteroppgaven kan du spisse din kompetanse og dine jobbmuligheter.

Master i klinisk helsevitenskap med fordypning i anvendt klinisk forskning kvalifiserer spesielt til stillinger i helsesektoren som har behov for forsknings-, metode- og veiledningskompetanse knyttet til klinisk praksis, stillinger med ansvar for utvikling og evaluering av tjenestetilbud og med ansvar for fagutvikling, stillinger i helsesektoren med administrativt eller ledelsesinnhold eller til undervisningsstillinger ved helsefaglige høgskoler. Hovedmålet for studiet er å sette studentene i stand til å bidra til mer kunnskapsrettet klinisk praksis.

Forskerkarriere?

En fullført master i klinisk helsevitenskap kvalifiserer for videre studier på ph.d.-nivå (doktorgrad).

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Finn oppgaver, praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet om tema til oppgaver, praksisplasser, sommerjobber, del- og heltidsjobber.

Som NTNU-student kan du også bli benyttet  til idé- og forretningsutvikling.