Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap - anvendt klinisk forskning


Studieretningen anvendt klinisk forskning legges ned

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning anvendt klinisk forskning legges ned fra og med studieåret 2018/2019. Det vil derfor ikke bli flere opptak til denne studieretningen. Vi vil fortsatt tilby studieretningene fedme og helse og smerte og palliasjon.

Som erstatning for anvendt klinisk forskning etablerer vi en ny master i folkehelse fra høsten 2018. 

 


Om anvendt klinisk forskning

Studieretningen anvendt klinisk forskning gir deg kompetanse om hvordan du planlegger, evaluerer og gjennomfører klinisk helsefaglig forskning og mindre kliniske forsøk. Du vil få gode ferdigheter i kritisk vurdering av egen praksis og vitenskapelig litteratur.

Eksempler hentes fra et bredt spekter av helsetjenesten, og generell metodekompetanse vektlegges fremfor fagtematisk fordypning


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året (med oppstart i midten av august). Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb

Det er ca. 15 studieplasser på master i klinisk helsevitenskap, studieretning anvendt klinisk forskning.


Jobbmuligheter

Kandidater med en master i klinisk helsevitenskap, studieretning anvendt klinisk forskning er kvalifisert til et bredt spekter av stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Fullført master kvalifiserer også for videre studier på ph.d.-nivå (doktorgrad).


Studiets oppbygning

Master i klinisk helsevitenskap gjennomføres normalt på fulltid over to år (fire semester). Dersom du er i jobb ved siden av studiet, kan du søke om å gjennomføre studiet på deltid (over maksimalt åtte semester). Studiet består av fellesemner, studieretningsspesifikke emner i anvendt klinisk forskning og en masteroppgave, til sammen 120 studiepoeng.


Studieveiledning

Kontakt gjerne en av våre studieveiledere på e-post ism-post@mh.ntnu.no eller telefon 72 82 07 00.

Wed, 29 Nov 2017 15:33:43 +0100
Fakta

Gradsnavn: Master i klinisk helsevitenskap

Studieprogramkode: MKLIHEL
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Undervisningsspråk: Norsk og engelsk

Studiested: Trondheim, Øya

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Studieretingen legges ned fra 2018/2019