Klinisk helsevitenskap - anvendt klinisk forskning

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap - anvendt klinisk forskning


Om anvendt klinisk forskning

Studieretningen anvendt klinisk forskning er lagt ned

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning anvendt klinisk forskning er lagt ned fra og med studieåret 2018/2019. Det vil derfor ikke bli flere opptak til denne studieretningen. Vi vil fortsatt tilby studieretningen fedme og helse.

Som erstatning for anvendt klinisk forskning tilbyr vi en ny master i folkehelse


Informasjon til studenter som er tatt opp på studieretningen

Her er litt informasjon til deg som er tatt opp til studieretningen Anvendt klinisk forskning, men som ennå ikke har fullført studiet.

Du får fullføre mastergraden i klinisk helsevitenskap

Hvis du har begynt mastergraden din i klinisk helsevitenskap, får du dette gradsnavnet  vitnemålet ditt, selv om studieretningen legges ned. Du trenger altså ikke å ke deg inn på det nye masterprogrammet i folkehelse for å få graden din, og du trenger ikke tenke på innpassing av emner du har tatt tidligere. 

Hva skal du gjøre hvis du mangler emner i mastergraden?

Dersom du mangler emner i mastergraden din, må du fylle opp med metodeemner (MH-emner) og/eller emner som tilhører de to andre studieretningene i klinisk helsevitenskap (KLH-emner), enten fedme og helse eller smerte og palliasjon. 

Under kan du finne informasjon om de ulike emnene og hvilket semester de går. Hvilket emne du kan velge vil avhenge av hvilke emner du allerede har bestått. For eksempel er «KLH3100 Innføring i statistikk» obligatorisk, og du må derfor ta «MH3003 Statistikk for medisin og helsefag» dersom du ikke har tatt KLH3100. 

Av KLH-emnene anbefaler vi at du velger KLH3014 slik at du har sjansen til å fordype deg i noe du syns er relevant for masteroppgaven din. Dersom du alt har tatt KLH3014, og ingen emner fra Smerte og palliasjon eller Fedme og helse virker relevante, kan du kontakte en studieveileder.  

Metodeemner (MH-emner):

Emner i klinisk helsevitenskap (KLH-emner):


Studieveiledning

Kontakt gjerne vår studieveileder Georgie Nardot hvis du har spørsmål. 

Du kan også kontakte Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie på ism-post@mh.ntnu.no eller telefon 72 82 07 00.

26 nov 2018

Fakta om studieretningen

Fakta

Gradsnavn: Master i klinisk helsevitenskap

Studieprogramkode: MKLIHEL
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Undervisningsspråk: Norsk og engelsk

Studiested: Trondheim, Øya

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Studieretningen er lagt ned fra 2018/2019