Master i klinisk helsevitenskap

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i klinisk helsevitenskap


studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått masterutdanning skal studenten:

Kunnskap

  • kunne diskutere og kjenne anvendelsen av ulike studiedesign for klinisk forskning
  • kunne diskutere og kjenne anvendelsen av grunnleggende statistiske analyser
  • kunne planlegge og utvikle en vitenskapelig protokoll for klinisk helsefaglig forskning inkludert små kliniske prosjekter


Ferdigheter

  • kunne gjennomføre, analysere og evaluere klinisk helsefaglig forskning inkludert små kliniske prosjekter
  • kunne innhente, lese og tolke vitenskapelig litteratur for å besvare klinisk relevante problemstillinger innenfor eget fag og utvikle ferdigheter til å kunne formulere et presist forskningsspørsmål
  • kjenne til, identifisere og begrunne forskningsetiske problemstillinger


Generell kompetanse

  • bidra til kunnskapsutvikling i klinisk praksis
  • framstille og formidle kunnskap i en vitenskapelig form
  • samarbeide på tvers av profesjoner og fagområder