Undervannsteknologi

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Undervannsteknologi

– Studieveiledning

Studieveileder på programmet du tilhører kan hjelpe deg med:

 • Utdanningsplan
 • Studieprogresjon
 • Utenlandsopphold
 • Permisjon
 • Retningsvalg
 • Utfordringer i studiehverdagen

  studier@iv.ntnu.no

Du kan også ta direkte kontakt med en av våre studieveiledere:

Vanlige spørsmål om to-årig master i teknologi

Ofte stilte spørsmål om 2-årig master i teknologi
 

 • Hvilke emner har jeg i studiet?
  Se under Studiets oppbygging. Mer informasjon finnes også i studiehåndboken.
   
 • Hvordan får jeg tak i hybel i Trondheim?
  Du kan legge inn en annonse i Adresseavisen, eller du kan søke studenthybel gjennom Studentsamskipnaden.
   
 • Hva er forskjellen på en ingeniørutdanning og sivilingeniørutdanning? Og hva er forskjellen i arbeidsoppgaver etter endt utdanning?
  Den viktigste forskjellen er at sivilingeniørutdanningen har en større teoretisk dybde enn ingeniørutdanningen. Arbeidsoppgaver etter endt utdanning overlapper ofte hverandre i mindre foretak, men sivilingeniørene får vanligvis et større ansvar enn ingeniørene i større bedrifter. Jobber innen forskning og undervisning krever ofte sivilingeniørkompetanse.
   
 • Hvor mye kan en sivilingeniør forvente å tjene?
  Det varierer etter hvor og hvilken jobb du får. Se www.tekna.no for lønnsstatistikk.
   
 • Hvordan søker jeg opptak ?
  Se "Søk opptak" i menyen til venstre. Ytterligere informasjon om opptak til våre 2-årige masterprogram.
   
 • Jeg har tatt emner ved en annen høgskole/et annet universitet, kan jeg få fritak for disse på sivilingeniørstudiet ved NTNU?
  Ja, du kan søke fritak dersom du har tilsvarende emne dekket fra en annen utdanning.
   
 • Kan jeg ta deler av sivilingeniørutdanningen i utlandet?
  Ja, du kan ta deler av sivilingeniørutdanningen i utlandet. Flesteparten av studentene reiser ut et år eller et semester i 4. eller 5. årskurs.

Ledelse

Ledelse

Koordinator for studieprogram:
Professor Olav Egeland

Ansvarlig for marin undervannsteknologi:
Professor Bernt Johan Leira

Studieveileder:
Ruth Morch

Kontakt

Kontakt

Telefon: (+47) 73 59 37 00
Epost: studier@iv.ntnu.no

Postadresse:
Høgskoleringen 6, NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
7491 Trondheim