Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Undervannsteknologi

– Studiets oppbygning

Studiet er en 2-årig utdanning og bygger på avlagt bachelorgrad eller tilsvarende fra norsk eller utenlandsk lærested.

For å sikre tilstrekkelig kvalitet i emner i masterstudiet forutsettes studentene å studere ved IVT-fakultetet, NTNU, i de to første semestrene, mens tredje og fjerde semester enten kan tas ved IVT eller ved HiB. For studenter som har bachelorgrad fra Bergen, og som fortsetter i Bergen etter det første året av masterstudiet, vil normalt masteroppgaven utføres i nært samarbeid med lokal/regional industri.

Studenter fra ulike fagdisipliner innenfor teknologi kan tas opp til masterprogrammet, med forbehold om at de tilfredsstiller gitte krav til forkunnskaper.

Studenter i det ordinære 5-årige studiet i teknologi ved NTNU kan søke opptak til masterprogrammet.


Hovedprofil 1: Drift og vedlikehold

Se studieplan

Obligatoriske emner ved 3. semester i Bergen:

  • MOM251 Marine operasjon 10 stp
  • MOM252 Materialer for undervannsteknologi 10 stp
  • MOM253 Mulighetsanalyse i bedrift 10 stp

Hovedprofil 2: Undervanns kontrollsystemer

Se studieplan

NB: Tabellen under viser 2. året ved Undervanns kontrollsystemer. Studieplanen for 2. året er ikke vedtatt og er dermed ikke publisert i studieplanen. Den vil se slik ut, med forbehold om endringer.

Sem.

7,5 stp

7,5 stp

7,5 stp

7,5 stp

2. år

4. Vår

Masteroppgave

3. Høst

 

Fordypningsprosjekt

Fordypnings-
emne

Valgfritt emne

 

Hovedprofil 3: Marin undervannsteknologi

Se studieplan

Obligatoriske emner ved 3. semester i Bergen:

  • TOM007 Regulering, modellering, analyse 5 stp
  • TOM161 Fluidmekanikk, oljehydraulikk og hydrauliske maskiner 7,5 stp (2,5 stp reduksjon for studenter som har fluidmekanikk tidligere)
  • MOM252 Materialer for undervannsteknologi 10 stp
  • MOM253 Mulighetsanalyse i bedrift 10 stp

NB: Nye emner og offisielle emnebeskrivelser blir først tilgjengeliggjort i juni hvert år. Nærmere informasjon finnes i studieplanen.

Tue, 21 Mar 2017 14:19:24 +0100

Studieretninger / fordypninger

1. Drift og vedlikehold
Forankret ved Institutt for maskinteknikk og produksjon

2. Undervanns kontrollsystemer
Forankret ved Institutt for maskinteknikk og produksjon

3. Marin undervannsteknologi
Forankret ved Institutt for marin teknikk

All Electric Subsea Technology
Photo courtesy of FMC Technology

Illustrasjonsbilde/FOTO