Undervannsteknologi

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Undervannsteknologi

– Studiets oppbygning

Masterstudiet i undervannsteknologi går over to år (fire semester) og består av:

 • Første og andre semester består av obligatoriske emner.
 • I tredje semester gjennomføres fordypningsprosjekt og valgfrie emne.
 • Fjerde semester og siste semester går med til masteroppgaven. 

Undervisningen foregår ved NTNU i Trondheim første og andre semester, mens tredje og fjerde semester enten kan tas ved NTNU i Trondheim eller ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen.

Du kan velge mellom tre hovedprofiler:

 • Marin undervannsteknologi
 • Undervanns kontrollsystemer
 • Undervannsteknologi - Drift og vedikehold

Studieplan tredje semester ved Høgskulen på Vestlandet

Marin undervannsteknologi

Obligatoriske emner ved tredje semester i Bergen:

 • TOM007 - Regulering, modellering, analyse (5 studiepoeng)
 • TOM161 - Fluidmekanikk, oljehydraulikk og hydrauliske maskiner (7,5 studiepoeng) (2,5 studiepoengreduksjon for studenter som har fluidmekanikk tidligere)
 • MOM252 - Materialer for undervannsteknologi (10 studiepoeng)
 • MOM253 - Mulighetsanalyse i bedrift (10 studiepoeng)

Undervannsteknologi - Drift og vedlikehold

Obligatoriske emner ved tredje semester i Bergen:

 • MOM251 - Marine operasjon (10 studiepoeng)
 • MOM252 - Materialer for undervannsteknologi (10 studiepoeng)
 • MOM253 - Mulighetsanalyse i bedrift (10 studiepoeng)

Informasjon om undervannsteknologi fra Høgskulen på Vestlandet.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan