Undervannsteknologi

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Undervannsteknologi

– Om studieprogrammet

Bilde: A rendering of a subsea separation system at Tordis

Norges kontinentalsokkel inneholder store petroleumsressurser. Hvordan kan vi utvinne disse ressursene på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte?

Gjennom nesten 40 år har Norge vært ledende innenfor utvikling av ny teknologi for å utvinne petroleumsressurser offshore.

I begynnelsen var petroleumsutvinning i stor grad basert på anvendelse av bunnfaste plattformer med brønnhodene plassert oppe på plattformen. I dag anvendes havbunnsbrønner i stadig større grad. Dette medfører store utfordringer med hensyn til utforming, installasjon, drift og vedlikehold av slike anlegg.

Norge er i dag ledende i verden innenfor undervannsteknologi.

Som student på undervannsteknologi får du digital kompetane gjennom blant annet emnet programmering for tekniske beregninger. I tillegg har flere av emnene programmeringsoppgaver som en del av øvingsopplegget.

Velg mellom tre hovedprofiler

Du kan velge mellom tre hovedprofiler:

  • Drift og vedlikehold
  • Undervanns kontrollsystemer
  • Marin undervannsteknologi

Masterprogrammet har et nært samarbeid med Høgskulen på Vestlandet.

Avhengig av hovedprofil vil du enten uteksamineres fra Institutt for maskinteknikk og produksjon eller Institutt for marin teknikk


Følgende institutter utgjør studiet:

Følgende institutter utgjør studiet:

For studenter som er tilknyttet Høgskulen på Vestlandet (HVL), skjer undervisningen i Trondheim det første året og i Bergen det andre året. Les mer om Undervannsteknologi fra HVL.