Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Undervannsteknologi

– Om studieprogrammet

Norges kontinentalsokkel inneholder store petroleumsressurser. Hvordan kan vi utvinne disse ressursene på økonomisk og miljømessig forsvarlig måte?

Bilde: A rendering of a subsea separation system at Tordis

Gjennom nesten 40 år har Norge vært ledende innenfor utvikling av ny teknologi for å utvinne petroleumsressurser offshore. I begynnelsen var petroleumsutvinning i stor grad basert på anvendelse av bunnfaste plattformer med brønnhodene plassert oppe på plattformen. I dag anvendes havbunnsbrønner i stadig større grad. Dette medfører store utfordringer med hensyn til utforming, installasjon, drift og vedlikehold av slike anlegg. Norge er i dag ledende i verden innenfor undervannsteknologi.

Spesialisering

Studenter kan velge mellom tre studieretninger:

  • Drift og vedlikehold
  • Undervanns kontrollsystemer
  • Marin undervannsteknologi

Studieprogrammet administreres av Fakultet for ingeniørvitenskap (IV). Programmet har også et nært samarbeid med Høgskolen i Bergen (HiB). Avhengig av studieretning vil kandidatene uteksamineres fra enten Institutt for maskinteknikk og produksjon eller Institutt for marin teknikk, i tillegg er Institutt for geovitenskap og petroleum sentral i programmet.

Læringsmål

Studieprogrammet har som overordnet læringsmål å gi studentene en fordypning på området undervannsteknologi innenfor sine respektive fagfelt. Studieprogrammet skal gi grunnleggende kunnskap om undervannsteknologi. Ut fra dette grunnlaget gir utdanningen mulighet til videre fordypning. Det omfatter ulike teknologier for å:

Illustrasjonsbilde/FOTO

  • produsere undervanns-systemer
  • transportere undervanns-systemer
  • installere undervanns-systemer
  • vedlikeholde undervanns-systemer

Studieprogrammet gir kunnskap om miljømessige og sikkerhetsrelaterte aspekter ved slike systemer. Utdanningen skal gi kunnskap og ferdigheter slik at kandidatene kan delta aktivt i arbeidet med å utvikle framtidens undervannsteknologi.

I tillegg skal programmet gjennom sin tverrfaglighet sikre at studenter med ulik bakgrunn gis en felles plattform for hele området undervannsteknologi, en felles forståelse og et felles begrepsapparat med sikte på å gjøre dem i stand til å kommunisere og samarbeide effektivt.


Følgende institutter utgjør studiet:

For studenter som er tilknyttet Høgskolen i Bergen (HiB), skjer undervisningen i Trondheim det første året og i Bergen det andre året. Mer: Undervannsteknologi fra HiB.