Undervannsteknologi

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Undervannsteknologi

– Studiemiljø

Undervannsteknologi er lagt opp med forelesninger, praktiske øvinger og prosjektarbeid i et internasjonalt læringsmiljø der du får nyttig trening i bruk av engelsk språk.

Studiemiljøet i Trondheim er kjent som et av de beste og mest varierte i Norge. Studentene tilbys gode arbeidsvilkår med moderne og godt utstyrte studieplasser.

Følgende institutter utgjør studiet ved NTNU:

  • Institutt for maskinteknikk og produksjon (NTNU)
  • Institutt for marin teknikk (NTNU)

For studenter som er tilknyttet Høgskulen på Vestlandet, skjer undervisningen i Trondheim det første året og i Bergen det andre året.

Institutt for marin teknikk

Det marine miljøet i Norge blir sett og hørt i utlandet og vår forskning og utvikling setter ofte standard. Institutt for marin teknikk har utdannet marin-teknikere i over 90 år og er verdensledende på marin teknisk utdanning med et bredt spekter av tilbud og spesialiseringer.

Studiemiljøet er internasjonalt med gode muligheter for å etablere et internasjonalt nettverk allerede i studietida.

Institutt for maskinteknikk og produksjon

Institutt for maskinteknikk og produksjon arbeider mye innenfor samme fagfelt som SINTEF Teknologiledelse, og er også huset i samme bygg. Det er et nært samarbeid mellom disse enhetene som kommer studentene til gode. Instituttet samarbeider også med SINTEF i utviklingen av avanserte robotikkløsninger for industrielle og offshore anvendelser.