Undervannsteknologi

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Undervannsteknologi

– Studiemiljø

Studiet er lagt opp med forelesninger, praktiske øvinger og prosjektarbeid i et internasjonalt læringsmiljø der studentene får nyttig trening i bruk av engelsk språk. Studiemiljøet i Trondheim er kjent som et av de beste og mest varierte i landet. Studentene tilbys gode arbeidsvilkår med moderne og godt utstyrte studieplasser.

Følgende institutter utgjør studiet ved NTNU:

  • Institutt for maskinteknikk og produksjon (NTNU)
  • Institutt for marin teknikk (NTNU)

For studenter som er tilknyttet Høgskulen på Vestlandet, skjer undervisningen i Trondheim det første året og i Bergen det andre året. Informasjon om undervannsteknologi fra Høgskulen på Vestlandet.

Institutt for marin teknikk

Det marine miljøet i Norge blir sett og hørt i utlandet og vår forskning og utvikling setter ofte standard. Institutt for marin teknikk har utdannet marin-teknikere i over 90 år og er verdensledende på marin teknisk utdanning med et bredt spekter av tilbud og spesialiseringer. Studiemiljøet er internasjonalt med gode muligheter for å etablere et internasjonalt nettverk allerede i studietida.

Institutt for maskinteknikk og produksjon

Institutt for maskinteknikk og produksjon arbeider mye innenfor samme fagfelt som SINTEF Teknologiledelse, og er også huset i samme bygg. Det er et nært samarbeid mellom disse enhetene som kommer studentene til gode. Instituttet samarbeider også med SINTEF i utviklingen av avanserte robotikkløsninger for industrielle og offshore anvendelser.

Studiebyen Trondheim (Krysspublisert IVT)

Studiebyen Trondheim

Trondheim har flere ganger blitt kåret til Norges beste studentby. En av grunnene til dette er de flere titalls studentorganisasjonene som finnes. Disse er med på å bidra til en variert og spennende studietilværelse.

Samfundet, UKA , ISFIT, Tekna og NTNUI er alle eksempler på samlesteder for engasjement, læring og trivsel. Her får de studenter som ønsker det også nyttig organisasjons- og arbeidserfaring.