Undervannsteknologi

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Undervannsteknologi

– Jobbmuligheter


Nøkkeltall for undervannsteknologi fra Kandidatundersøkelsen
 

95 %

Andel som er i jobb

60 %

Relevant stilling

66 %

Opplever utdanningen som etterspurt

 

Petroleumsvirksomheten vil i mange år framover være bærebjelken i verdiskapingen i Norge. Innenfor petroleumsvirksomheten vil undervannsløsninger bli stadig mer framtredende. Det vil være etterspørsel etter ingeniører med mastergrad innenfor undervannsteknologi i lang tid framover både i Norge og utlandet.

Typiske arbeidsgivere er:

  • oljeselskaper
  • utstyrsleverandører
  • service-selskaper
  • konsulentbedrifter

Hvor jobbes det med dette i Norge?

I oljebransjen som helhet jobber nesten 50.000 personer direkte med utvinning, og over 25.000 i tjenester knyttet til utvinning så som engineering og forskning og utvikling. Over halvparten av Norges ekspert er olje og gass. Oljebransjen er til stede i de fleste større Norske byer, deriblant Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. 

I Norge er det spesielt bergensregionen som har en betydelig næringsklynge innen undervannsteknologi, med omtrent 4000 arbeidsplasser direkte knyttet til denne virksomheten. Fagmiljøet i og rundt Bergen er et av de sterkeste i verden, og en vesentlig del av verdens 3000 undervannsbrønner driftes fra Bergen. Undervannsteknologi er også til stede i de fleste Norske byer der det er olje- og gassrelatert virksomhet, og forventet økning i bruk av undervannsteknologi vil styrke fagmiljøene over hele landet. 

Equinor, FMC, Aker Solutions, ABB og Framo Engineering er eksempler på verdensledende bedrifter innen undervannsteknologi, som alle er representert i Norge. 

Krysspublisert - Hva med en akademisk karriere?

Hva med en akademisk karriere?

Les mer om vår doktorgradsutdanning

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.