Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Undervannsteknologi

– Jobbmuligheter

Petroleumsvirksomheten vil i mange år framover være bærebjelken i verdiskapingen i Norge. Innenfor petroleumsvirksomheten vil undervannsløsninger bli stadig mer framtredende. Det vil være etterspørsel etter ingeniører med mastergrad innenfor undervannsteknologi i lang tid framover både i Norge og utlandet.

Typiske arbeidsgivere er:

  • oljeselskaper
  • utstyrsleverandører
  • service-selskaper
  • konsulentbedrifter

Hvor jobbes det med dette i Norge?

I Norge er det spesielt bergensregionen som har en betydelig næringsklynge innen undervannsteknologi, med omtrent 4000 arbeidsplasser direkte knyttet til denne virksomheten. Fagmiljøet i og rundt Bergen er et av de sterkeste i verden, og en vesentlig del av verdens 3000 undervannsbrønner driftes fra Bergen.

StatoilHydro, FMC, Aker Solutions og Framo Engineering er eksempler på verdensledende bedrifter innen undervannsteknologi, som alle driver sin globale operative virksomhet fra Bergensområdet.


Hva med en akademisk karriere?

kanskje jeg skal bli doktor

Les mer om vårt doktorgradstudie!