Kybernetikk og robotikk - Krysspublisert på MITK - Ikke rør!

Masterprogram (sivilingeniør), 2-årig, Trondheim

Kybernetikk og robotikk

Studiets oppbygning

– Studiets oppbygning

Masterprogrammet i kybernetikk og robotikk tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp) og er normert til fire semestre. Det første året består av avanserte emner innen kybernetikk og robotikk, mens det andre året i hovedsak består av prosjektarbeid og masteroppgave under veiledning av en av våre faglærere.

Studieretninger

Du kan velge blant fire studieretninger:

  • Tilpassede datasystemer – gir inngående kunnskap om maskinvare, programvare og systemer for implementering av styring og regulering.
  • Energi og prosesstyring – gir inngående kunnskap om kybernetiske metoder og deres anvendelse innenfor industri som er viktig for Norge.
  • Roboter og fartøystyring – gir inngående kunnskap om systemer og funksjoner som realiserer intelligente styresystemer for roboter og fartøy.
  • Biomedisinsk kybernetikk – gir inngående kunnskap om modellering, instrumentering, analyse og regulering for applikasjoner relatert til menneskekroppen.

Emneoversikt

Tilpassede datasystemer

Sem. 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP
4 Vår Masteroppgave
3 Høst Komplementært emne
Se studieplan
Valgbart emne
Se studieplan
Fordypningsemne Fordypningsprosjekt
2 Vår Eksperter i team, tverrfaglig prosjekt Instrumenterings-systemer Modellering og simulering Sanntidsprogrammering
1 Høst Algoritmer og datastrukturer Valgbart emne
Se studieplan
Lineær systemteori Industrielle og innbygde datasystemers konstruksjon


Energi og prosesstyring
Roboter og fartøystyring

Sem. 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP
4 Vår Masteroppgave
3 Høst Komplementært emne
Se studieplan
Valgbart emne
Se studieplan
Fordypningsemne Fordypningsprosjekt
2 Vår Eksperter i team, tverrfaglig prosjekt Valgbart emne
Se studieplan
Modellering og simulering Optimalisering og regulering
1 Høst Algoritmer og datastrukturer Valgbart emne
Se studieplan
Lineær systemteori Ulineære systemer

 

Biomedisinsk kybernetikk

Sem. 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP
4 Vår Masteroppgave
3 Høst Valgbart emne
Se studieplan
Valgbart emne
Se studieplan
Fordypningsemne Fordypningsprosjekt
2 Vår Eksperter i team, tverrfaglig prosjekt Valgbart emne
Se studieplan
Modellering og simulering Optimalisering og regulering
1 Høst Algoritmer og datastrukturer Komplementært emne
Medisin for realfag- og teknologistudenter
Lineær systemteori Ulineære systemer

 

Emnene i tabellene over er delt inn i følgende kategorier
Se studieplan for valg av emne Grunnleggende data- og ingeniøremner Kybernetikkemner Andre emner

 

Forberedende kurs

Forberedende kurs

Det forberedende kurset holdes i de to ukene før semesterstart.

NB! Tidligere erfaringer har vist at studentene har hatt meget god nytte av dette kurset.

Hva bruker man kybernetikk til?

Inspirerende å jobbe i team

Kristin Ytterstad Pettersen og kollegaene lager slangeroboter og samarbeider med NASA. – Det å få til utfordrende oppgaver i fellesskap er det jeg liker aller best med jobben min, sier professoren i kybernetikk og robotikk.

Kristin Ytterstad Pettersen lager slangeroboter og samarbeider med NASA. – Det å få til utfordrende oppgaver i fellesskap er det jeg liker aller best med jobben min.

Les intervju med Kristin her.


Forskning for samfunnets beste

Marta Molinas styrer droner ved hjelp av tankekraft

Marta Molinas jobber med å overføre drømmene sine til håndfast teknologi. – Jeg ønsker å bruke forskningen min til å påvirke samfunnet på en positiv måte.

Les intervju med Marta Molinas her.


Hjelper roboter å se

Robotic vision: Annette Stahl jobber med å utvikle roboter med best mulig syn. Det krever datamaskiner og grafikkort med høy ytelse. Resultatet er roboter som kan gjøre oppgaver innen mange ulike felt.

Robotic vision: Annette Stahl jobber med å utvikle roboter med best mulig syn. Det krever datamaskiner og grafikkort med høy ytelse. Resultatet er roboter som kan gjøre oppgaver innen mange ulike felt. 

Les intervju med Annette her.