Kybernetikk og robotikk - Krysspublisert på MITK - Ikke rør!

Masterprogram (sivilingeniør), 2-årig, Trondheim

Kybernetikk og robotikk

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kunnskap

  • har avansert kunnskap innenfor kybernetikk, blant annet i reguleringsteknikk, automatisering, instrumentering og IKT for industrielle anvendelser
  • har inngående kunnskap om kybernetikkens vitenskapelige og faglige teori og metoder
  • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i kybernetikkens tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
  • har dybdekunnskap innenfor valgt fordypning i kybernetikken

 

Ferdigheter

  • kan selvstendig anvende kunnskap på nye områder innenfor kybernetikken
  • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor kybernetikken
  • har praktiske ferdigheter i implementering av industrielle løsninger

 

Generell kompetanse

  • kan kommunisere effektivt med andre fagdisipliner og effektivt kunne tilegne seg kompetanse og forståelse for å kunne løse oppgaver på nye områder
  • kan vurdere og forstå teknologiske, etiske og samfunnsmessige konsekvenser av eget arbeide
  • kan aktivt oppdatere egen kompetanse gjennom livslang læring