Masterprogram, 2-årig – Trondheim

Jobb i start-up bransjen

Navn: Øystein Tandberg
Studieprogram: Informatikk – kunstig intelligens
Arbeidssted: Hoopla

"50% av arbeidsplassene som finnes om 20 år er ennå ikke skapt sies det. Det er noe man burde tenke litt over når man velger arbeid." Les hvorfor Øystein Tandberg jobber i en start-up-bedrift.

Portrett Øytsein Tanberg på kontor. Foto
Har du hatt verv, deltidsjobber eller sommerjobber ved siden av studiet?

Siden tredje klasse har jeg vært aktiv i studentorganisasjonen Start NTNU som arbeider for at studenter ved NTNU skal tørre å satse på egne ideer og se på det å starte egen bedrift som en mulig karriereveg.

I 2014 var jeg prosjektleder for StartIT, et arrangement Start NTNU arrangerer årlig. StartIT er et inspirasjonsarrangement hvor gründerere fra oppstartbedrifter i nærområdet kan pitche sin oppstart for studenter fra alle campus.

I tredjeklasse fikk jeg også deltidsjobb i oppstartbedriften Hoopla. Der har jeg jobbet siden, og kommer til å fortsette etter studielivet i Trondheim er ferdig. Det å ha hatt Hoopla ved siden av studiet er jeg svært glad for da jeg har fått lære den mer praktiske delen av mitt fagfelt, mens teorien kommer på skolen.

Hvorfor valgte du å begynne i start-up-bransjen?

Siden jeg ble med i Start NTNU, har jeg hatt lyst til å jobbe i en oppstart. Det å kunne være med å gjøre en forskjell, og ikke bare drukne i en mengde i et stort selskap. 50% av arbeidsplassene som finnes om 20 år er ennå ikke skapt sies det.

50% av arbeidsplassene som finnes om 20 år er ennå ikke skapt sies de

Det er noe man burde tenke litt over når man velger arbeid. Når det er sagt har man muligheten til å lære mye mer enn bare sitt eget fagfelt ved å jobbe i en startup, noe jeg verdsetter.

Hva slags stilling har du i firmaet og hvordan er en typisk dag for deg på jobb?

Jeg jobber som frontend-utvikler i Hoopla. Det vil si at jeg er med på å utvikle hvordan Hoopla skal se ut for brukerne av systemet.

Jeg jobber ofte på et prosjekt hvor jeg må planlegge og gjennomføre utviklingsoppgaver gjennom flere sprinter. I Hoopla bruker vi Scrum som prosessverktøy, slik at disponeringen av tiden på skolen og på jobben er viktig for at teamet skal virke godt sammen.

Hva var viktig for deg da du bestemte deg for et sted å jobbe?

Det absolutt viktigste for meg har vært folkene jeg jobber med og miljøet vi har på arbeidsplassen. Dette er med på å skape en god arbeidshverdag, noe jeg setter svært stor pris på. En annen ting som har vært viktig for meg er faglig utvikling. For at en startup virkelig skal lykkes trengs enten det å være først, eller være 10 ganger bedre. Vi prøver derfor å være mest mulig framoverlent med tanke på teknologi og gjøre Hoopla til et produkt alle kan bruke.

Hva føler du en typisk start-up-bedrift ser etter når de skal ansette nyutdannede?

Jeg tror en gründer vil se etter folk som vil tørre å satse litt på bedriften. Det er viktig å bry seg mer om jobben enn man kanskje vanligvis gjør. Ellers så er det jo ingen hemmelighet at det å starte bedrift handler om å ha det litt trangere økonomisk, lengre arbeidsdager, noen nedturer osv. Dette er ting man burde kunne tåle om man skal være med på en slik reise.

Har du noen tips til studenter som ønsker å starte en egen bedrift?

Er du i tvil, så er du ikke i tvil. Kjør på! Det er nå du har muligheten. Det er vanskeligere å få det til og passe inn i livet på et senere tidspunkt enn når du nettopp er student.

NTNU har masse muligheter når det kommer til å få hjelp på veien til å starte egen bedrift, oppsøk Spark NTNU for gratis veiledning om hva du skal gjøre videre med din ide.