Erfaringsbasert masterprogram - 3 år, Gjøvik

Information Security

Deltidsstudium

  • Ta mastergraden over 3 år
  • Høy grad av fleksibilitet og nærhet til fagmiljøet
  • Inntil 10 dager samlinger på Gjøvik i semesteret
  • Nettstøttet undervisning
  • Studieavgift: Kun semesteravgift - 510 NOK i semesteret

Søknadsfrist

1. mars 2019

Velg kategori "International Master's Programmes" i Søknadsweb for å finne masterprogrammet

Søk opptak

 

Studiets innhold

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi gjennomsyrer dagens samfunn og har blitt fundamentet for nasjonens, virksomhetenes og individenes velbefinnende. Sikring av denne teknologien og de tjenester som avhenger av denne er en utfordring som har skapt grunnlaget for ny forskning, ny utvikling og nye anvendelser.

Parallelt med denne utviklingen ser vi at cyberdimensjonen inngår i en stadig større andel av den kriminelle aktiviteten. Dette gjelder for nye typer forbrytelser og tradisjonelle forbrytelser som nå utføres med støtte av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Typiske eksempler er bruk av digitale medier og kommunikasjonsutstyr i forbindelse med narkotikasmugling, seksualforbrytelser, menneskehandel, økonomisk kriminalitet og utpressing.

Studieretninger:

  • Cyber operations (emner: Introduction Cyber and Information Security Technology, System Security, Malware Analysis and Reverse Engineering, Intrusion Detection in Physical and Virtual Networks, Cyber Tactics, Cyber Intelligence)
  • Corporate forensics (emner: Socio-technical Systems Enabled Crime, Introduction Cyber and Information Security Technology, CyberCrime Investigation, Malware Analysis and Reverse Engineering, Intrusion Detection in Physical and Virtual Networks)
  • Digital forensics and cybercrime investigations (primært for deg med politibakgrunn)

    (emner: Socio-technical Systems Enabled Crime og fra Politihøgskolen: Open Source Forensics, Windows Forensics, Apple-device forensics og Forensics Tool Development)


Undervisning på engelsk

All undervisning foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider

 

Fakta

Gradsnavn: Master in Information Security
Studieprogramkode: MISEB
Undervisningsform: Deltid over 3 år
Undervisningsspråk: Engelsk
Studiepoeng: 90

Søknadsfrist: 1. mars
Kontakt: master-ie@gjovik.ntnu.no

Sted: Gjøvik

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi