Information Security

Masterprogram - 2-årig, Gjøvik

Information Security

– Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

På denne masteren søker du opptak til en av tre studieretninger:

  • Sikkerhetsteknologi
  • Etterforskning
  • Sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført studiet skal du ha kunnskaper og ferdigheter om relevante teknologiske, samfunnsmessige og rettslige aspekter ved faget informasjons­sikkerhet. Dette tilegner du deg gjennom obligatoriske emner, fordypningsemner og en masteroppgave med spesialisering innen minst ett faglig tema innenfor anvendt ­eller teoretisk informasjonssikkerhet.

Første semester dekker kjerneemnene i informasjonssikkerhetsteknologi, rettsmedisin og ledelse. I resten av studiet har hver studieretning et sett med spesifikke emner. Valgfrie emner, i 3. semester, velges fritt fra et felles valgfag.

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studieplan Master in information Security fulltid 2019/2020

Studieplan Master in information Security deltid 2019/2020

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan