Studiets oppbygning

Master in Information Security - 2-årig - Gjøvik

Studiets oppbygning

På denne masteren søker du opptak til en av tre studieretninger:

  • Informasjonssikkerhetsteknologi
  • Digital etterforskning
  • Informasjonssikkerhetsledelse

Etter å ha fullført studiet skal du ha kunnskaper og ferdigheter om relevante teknologiske, samfunnsmessige og rettslige aspekter ved faget informasjons­sikkerhet. Dette tilegner du deg gjennom obligatoriske emner, fordypningsemner og en masteroppgave med spesialisering innen minst ett faglig tema innenfor anvendt ­eller teoretisk informasjonssikkerhet.

Første semester dekker kjerneemnene i informasjonssikkerhetsteknologi, digital etterforskning og sikkerhetsledelse. I resten av studiet har hver studieretning et sett med spesifikke emner. Valgfrie emner, i 3. semester, velges fritt fra et felles pulje av valgfag.
​​​​​​​

Studieplan Master in information Security fulltid 2022/2023

Studieplan Master in information Security deltid 2022/2023

 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan