Information Security

Masterprogram - 2-årig, Gjøvik

Information Security

– Studiemiljø

Studiemiljø

Mastertudiet kan fordeles over to til fire år og er tilrettelagt å kunne kombineres med jobb.

Studieprogrammet er hovedsakelig organisert som et nettstudie, og gjennomføres via en læringsportal. Undervisningen fokuserer på individuell læring, men legger til rette for samarbeid og studentaktiv læring, blant annet gjennom et virtuelt datalaboratorium.


Student i Gjøvik

Student i Gjøvik

Oversiktsbilde av NTNU i Gjøvik.
Foto: Saltvik Media AS

Som student på NTNU Gjøvik blir du del av et levende og aktivt studentmiljø med 3800 studenter. Når du studerer er det viktig å trives både faglig og sosialt. Gjøvik er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretning, og du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø.

På Campus Gjøvik tilbyr vi utmerkede forhold for studenter med moderne forelesningssaler, studierom og datalaboratorier. Her møter du også et internasjonalt og multikulturelt miljø.

Læringsarealene våre er åpne for alle studenter døgnet rundt, og benyttes utenom timeplanlagt undervisning og øvingstimer som en faglig og sosial møteplass på tvers av både studieretning og årskull. Dette har ført til at studentene har et godt sosialt samhold og et bra studiemiljø. Faglærerne sitter lett tilgjengelig i nærheten av læringsarealene.

Mer om studentlivet i Gjøvik