Masterprogram - 2-årig, Gjøvik

Information Security

– Om programmet

Heltid og deltid

Master i informasjonssikkerhet tilbys som heltids- og deltidsstudium.

  • Ta mastergraden over 2 eller 4 år
  • Høy grad av fleksibilitet og nærhet til fagmiljøet
  • Inntil 10 dager samlinger på Gjøvik i semesteret
  • Nettstøttet undervisning
  • Studieavgift: Kun semesteravgift - 510 NOK i semesteret

Mer informasjon om organisering av studiet finner du også under avdelingens årshjul for mastergrader på studiets engelske nettsider.

Studiets innhold

Studiet skal gi deg ferdigheter som gjør deg i stand til å planlegge, gjennomføre og lede arbeid innen informasjonssikkerhetsfaget i både offentlig og privat sektor på en profesjonell måte. Informasjonssikkerhet er et tverrfaglig område, og krever en solid basis i informatikk og matematikk.

Etter å ha fullført studiet skal du ha kunnskaper og ferdigheter om relevante teknologiske, samfunnsmessige og rettslige aspekter ved faget informasjons­sikkerhet. Dette tilegner du deg gjennom obligatoriske emner, fordypningsemner og en masteroppgave med spesialisering innen minst ett faglig tema innenfor anvendt ­eller teoretisk informasjonssikkerhet.

Som student ved Master i informasjons­sikkerhet blir du en del av det ­inter­nasjonale fagmiljøet rundt Norsk ­­informasjons­sikkerhetslaboratorium (www.nislab.no) med blant annet ukentlige vitenskapelige seminarer, månedlige spesialinviterte gjesteforelesere og årlige hackingkonkurranser.

All undervisning foregår på engelsk. Studiet kan fordeles over 2 til 4 år og er tilrettelagt for kombinasjon av jobb og studier. Det tilbys nettbasert undervisning og tilstedeværelse på Gjøvik er begrenset til inntil ti dager per semester.

Studiet har tre studieretninger:

  • Cyber and Information Security Technology
  • Information Security Management
  • Digital forensics

 

 

Intervju med tidligere student

Master in Information Security: Anders Orsten Flaglien

Navn: Anders Orsten Flaglien
Studium: Master i informasjonssikkerhet


Min personlige erfaring er at behovet for kompetanse innen informasjonssikkerhet er stort og fortsatt økende. Ved å ta dette studiet kan jeg være med å bidra til noe, foreleserne oppfordret oss til å tenke nytt og være kreative.


 

Masterprogram, 2-årig - Gjøvik

Master in Information Security: Anders Orsten Flaglien

Navn: Anders Orsten Flaglien
Studium: Master i informasjonssikkerhet


Min personlige erfaring er at behovet for kompetanse innen informasjonssikkerhet er stort og fortsatt økende. Ved å ta dette studiet kan jeg være med å bidra til noe, foreleserne oppfordret oss til å tenke nytt og være kreative.


 

Portrettfoto av Anders Orsten Flaglien

Hvorfor begynte du på dette studiet?

Etter tre år på bachelor i informasjonssikkerhet, så lå alt til rette for å gå videre på mastergraden. Jeg visste tidlig at jeg ville gå på master. Fagfeltet treffer meg godt, det er mye flinke folk i fagmiljøet og det er mange retninger innen informasjonssikkerhet som man kan fordype seg i.

Hva likte du best med studiet?

Det må være muligheten til å lære så mye. For eksempel, hvordan tenke nytt for å forhindre eller begrense skadevirkningen av datakriminalitet i forhold til at bruk av data øker stadig. Ved å ta dette studiet kan jeg være med å bidra til noe, foreleserne oppfordret oss til å tenke nytt og være kreative.

Hvilken fordypning valgte du på masteren?

Jeg valgte teknologi. Vi kunne velge mellom management og teknologi retning, der management fokuserer mer på ledelse og organisasjonskultur i bedrifter mens i teknologi-fordypningen lærte vi mer direkte om data og informasjonssikkerhet på det tekniske plan.

Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg skrev om botnet og data etterforskning. Botnet er i korte trekk nettverk av datamaskiner kontrollert som roboter av kriminelle, hvor disse kaprede maskinene kan brukes til kriminelle formål. I masteroppgaven så jeg på løsninger for å kjenne igjen unormale mønstre i skadelig programkode som knyttes til botnet og metoder for å effektivisere deteksjon av botnet programkode i etterforskningssammenheng.

Var det greit å få seg jobb etterpå?

De fleste av oss i klassen fikk jobbtilbud allerede før påske, flere måneder før masteroppgaven skulle leveres. Arbeidsmarkedet var bra og det var utlyst flere sikkerhetsrelaterte jobber innen både offentlig og privat sektor. Min personlige erfaring er at behovet for kompetanse innen informasjonssikkerhet er stort og fortsatt økende.

Hva jobber du med nå?

Jeg jobber som sikkerhetskonsulent i Accenture. Ettersom dette er et globalt konsulentselskap er mulighetene store for å kunne jobbe med informasjonssikkerhet for ulike kundegrupper i ulike settinger. I tillegg er sikkerhetsmiljøet her stort, noe som øker mulighetene for videre kompetanseøkning. Per i dag jobber jeg hovedsakelig innen bank og finans med fokus på GRC, sikkerhetsarkitektur, infrastruktur, og identitet og tilgangsstyring.

Fakta

Gradsnavn: Master in Information Security
Studieprogramkode:
MIS (heltid)
MIS-D (deltid)
Studiepoeng: 120
Undervisningsspråk: Engelsk

Søknadsfrist: 15. april
Lokalt opptak: Søknadsweb

Sted: Gjøvik

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk