Information Security

Masterprogram - 2-årig, Gjøvik

Information Security

– Om programmet

Om programmet

Master i Information Security gir deg ferdigheter som gjør deg i stand til å planlegge, gjennomføre og lede arbeid innen informasjonssikkerhetsfaget i arbeidslivet på en profesjonell måte. Informasjonssikkerhet er et tverrfaglig område, som krever en solid basis i informatikk og matematikk.

Som student ved dette masterstudiet blir du en del av det ­inter­nasjonale fagmiljøet rundt Norsk ­­informasjons­sikkerhetslaboratorium (www.nislab.no), med blant annet ukentlige vitenskapelige seminarer, månedlige spesialinviterte gjesteforelesere og årlige hackingkonkurranser.

Studiet kan fordeles over to til fire år og er godt tilrettelagt for å kombinere jobb og studier. Programmet er hovedsakelig organisert som et nettstudium og tilstedeværelse på Gjøvik er begrenset til inntil ti dager per semester.

All undervisning foregår på engelsk.

Studiet har tre studieretninger:

  • Sikkerhetsteknologi - fokuserer generelt på de teknologiske aspektene innen informasjonssikkerhet.
  • Sikkerhetsledelse - fokuserer på hvordan du kan håndtere og forebygge dataangrep for å styrke samfunnssikkerheten.
  • Digital etterforskning - fokuserer på å utdanne fremtidens eksperter for å oppdage digital kriminalitet.

Heltid og deltid

Master i Information Security tilbys som heltids- og deltidsstudium.

  • Ta mastergraden over 2 eller 4 år
  • Høy grad av fleksibilitet og nærhet til fagmiljøet
  • Inntil 10 dager samlinger på Gjøvik i semesteret
  • Nettstøttet undervisning
  • Studieavgift: Kun semesteravgift (våren 2020 er semesteravgiften på 580 kroner)

Mer informasjon om organisering av studiet finner du i Year Schedule.


Godt arbeidsmarked

Arbeidsmarkedet er godt for de som har denne typen kompetanse og det åpner seg mange valgmuligheter for dem som jobber med informasjonssikkerhet.


Andre lignende studier ved NTNU 

 

 

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master in Information Security
Studieprogramkode:
MIS (heltid)
MIS-D (deltid)
Studiepoeng: 120
Undervisningsspråk: Engelsk

Oppstartseminar: Fredag 14. august 2020 (obligatorisk)

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Sted: Gjøvik / Nettbasert

Søknadsfrist 15. april

Søknadsfrist 15. april

Du søker opptak via NTNUs søknadsweb

Søk opptak

Ressurspublisering

Master in Information Security: Anders Orsten Flaglien

Navn: Anders Orsten Flaglien
Studium: Master i informasjonssikkerhet

Min personlige erfaring er at behovet for kompetanse innen informasjonssikkerhet er stort og fortsatt økende. Ved å ta dette studiet kan jeg være med å bidra til noe, foreleserne oppfordret oss til å tenke nytt og være kreative.

 

Intervju med tidligere student

Intervju med tidligere student