Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon

– Studieveiledere / Noen vanlige spørsmål

Studieveileder på programmet du tilhører kan hjelpe deg med:

 • Utdanningsplan
 • Studieprogresjon
 • Utenlandsopphold
 • Permisjon
 • Retningsvalg
 • Utfordringer i studiehverdagen

Utdanningsvalg og karriere

 • for deg som ønsker tips og råd for utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene


Ofte stilte spørsmål:

Finner du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss.

 • Hvilke emner har jeg i studiet?
  Se under studiets oppbygning. Mer informasjon finnes også i studiehåndboken.
   
 • Hvordan får jeg tak i hybel i Trondheim?
  Du kan legge inn en annonse i Adresseavisen , eller du kan søke studenthybel gjennom Studentsamskipnaden.
   
 • Hva er forskjellen på en ingeniørutdanning og sivilingeniørutdanning? Og hva er forskjellen i arbeidsoppgaver etter endt utdanning?
  Den viktigste forskjellen er at sivilingeniørutdanningen har en større teoretisk dybde enn ingeniørutdanningen. Arbeidsoppgaver etter endt utdanning overlapper ofte hverandre i mindre foretak, men sivilingeniørene får vanligvis et større ansvar enn ingeniørene i større bedrifter. Jobber innen forskning og undervisning krever ofte sivilingeniørkompetanse.
   
 • Hvor mye kan en sivilingeniør forvente å tjene?
  Det varierer etter hvor og hvilken jobb du får. Se www.tekna.no for lønnstatistikk.
   
 • Hvordan søker jeg opptak ?
  Se søk opptak. Ytterligere informasjon om opptak til 2-årige masterprogram.
   
 • Jeg har tatt emner ved en annen høgskole/et annet universitet, kan jeg få fritak for disse på sivilingeniørstudiet ved NTNU?
  Ja, du kan søke fritak dersom du har tilsvarende emne dekket fra en annen utdanning.
   
 • Kan jeg ta deler av sivilingeniørutdanningen i utlandet?
  Ja, du kan ta deler av sivilingeniørutdanningen i utlandet. Mange studenter reiser ut et studieår eller et semester, ofte i 2. eller 3. semester.

Kontakt

Telefon: (+47) 73 59 37 00
Fax: (+47) 73 59 37 90
E-post: studier@iv.ntnu.no

Postadresse:
Høgskoleringen 6, NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
7491 Trondheim