Produktutvikling og produksjon

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon

– Kontakt

Krysspublisert - Studieveiledning

Åpen skranke i Zoom

Når du trykker på Zoom-knappen under kommer du først til et venterom, før du blir invitert videre til å snakke med en studentkontakt. Studentkontakten kan svare på spørsmål du måtte ha om studier og studentlivet.

Åpningstider åpen skranke: Mandag - fredag kl. 13.00 - 15.00

Åpen skranke i Zoom

Studieveiledning

Studieveileder på programmet du tilhører kan hjelpe deg med:

  • Utdanningsplan
  • Studieprogresjon
  • Utenlandsopphold
  • Permisjon
  • Retningsvalg
  • Utfordringer i studiehverdagen

  studier@iv.ntnu.no |    73 59 37 00

Se studieveiledningstilbudet ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Du kan også ta direkte kontakt med en av våre studieveiledere:

Krysspublisert: Andre tjenester

Korona: For NTNU er de til enhver tid gjeldende smittevernregler førende.
Hvis du har fått påvist covid-19 smitte, eller har sterk mistanke om smitte, ber vi deg om å varsle NTNU i arbeidstiden om dette på telefon 48409065 (HMS-seksjonen). NTNU vil bruke varslingen til å få utført smittevernrenhold i lokaler der du har oppholdt deg. Hvis du mistenker at du er smittet, gå i karantene og kontakt kommunens koronatelefon.


For spørsmål om fravær, kontakt din nærmeste leder/ studieveileder/ foreleser.

Hvis du er i risikogruppe og ikke kan møte på campus på grunn av det, ta kontakt med studieveilederen din for en samtale om muligheten for tilrettelegging av studiesituasjonen.

 

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning


Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.


Vanlige spørsmål om to-årig master i teknologi

Vanlige spørsmål om to-årig master i teknologi

Se under "studiets oppbygning" eller i studieplanen.
Den viktigste forskjellen er at sivilingeniørutdanningen har en større teoretisk dybde enn ingeniørutdanningen. Arbeidsoppgaver etter endt utdanning overlapper ofte hverandre i mindre foretak, men sivilingeniører får vanligvis et større ansvar enn ingeniørene i større bedrifter. Jobber innen forskning og undervisning krever ofte sivilingeniørkompetanse.
Det varierer etter hvor og hvilken jobb du får. Se Tekna.no for lønnsstatistikk.
Ja, du kan søke om fritak dersom du har tilsvarende emne dekket fra en annen utdanning.
Ja, du kan ta deler av sivilingeniørutdanningen i utlandet. Flesteparten av studentene reiser ut ett år eller ett semester i 4. eller 5. årskurs.